UPOK uzeo učešće na Stručnom skupu LEDnet – Mreže za ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini

picture1-800x445

Kako unaprijediti proces registracije poslovnih subjekata u FBiH – Koordinatori sektora Politike ekonomskog razvoja u BiH, Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar i Udruženje Nezavisni biro za razvoj NBR Gradačac su organizirali u zenici Stručni skup „Kako unaprijediti proces registracije poslovnih subjekata u FBiH“.

Proces registracije poslovnih subjekata ima znatan uticaj na poslovno okruženje u BiH. Ovaj proces u FBiH u prosjeku traje 67 dana, što je znatno više u odnosu na RS i zemlje iz regije, što se negativno odražava na rejting BiH u izvještaju Svjetske banke „Doing business“.

Kao posljedica sporog i neefikasnog procesa registracije poslovnih subjekata, u BiH je evidentan rast nezaposlenosti te smanjenje stranih investicija. Unatoč određenim pomacima koje je novi Zakon o privrednim društvima donio u pravnoj sigurnosti i harmonizaciji propisa, istim nisu obuhvaćena određena pitanja koja su važna za rad privrednih subjekata (promjena adrese poslovnog subjekta, status mirovanja i dr. pitanja). Također, i dalje je evidentna znatna razlika u uslovima registracije poslovnih subjekata između dva entiteta, kao i unutar pojedinih kantona u FBiH.

U skladu s tim, neophodna je saradnja svih aktera, dosljedna implementacija i poštivanje zakonskih rokova, te amandmanska izmjena određenih članova kako bi se proces registracije znatno unaprijedio i ubrzao.

Cilj stručnog skupa je analiza stanja na polju registracije poslovnih subjekata u kantonima FBiH, komparacija te kreiranje prijedloga za poboljšanje. Realizacijom Stručnog skupa, nastavlja se provedba aktivnosti projekta „Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“ u sklopu PROGRAMA ODRŽIVOSTI CIVILNOG DRUŠTVA U BiH (CSSP program), kojeg finansira Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID.

Na Skupu su učestvovali predstavnici nadležnih kantonalnih organa, privrednika i njihovih udruženja, razvojnih agencija, medija i drugih odgovarajućih institucija. Pogledajte video prilog.