Upotrebljavanje skraćenica “s.a.v.s.” i “s.v.t.” u svakodnevnom rječniku muslimana

islamic_wallpaper_quran_012-1024x768-1024x768

Šejh Ibn Baz, u djelu “Medžmuu fetava ver-resail”, 2/397-399, navodi predanje u kojem stoji da je Hamza el-Kinani ispričao sljedeće: “Zapisujući hadise, pisao sam uz Resulullahovo, sallallahu alejhi ve sellem, ime nepotpun epiteton ‘sallallahu alejhi’. I usnio sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, koji me prekorio: ‘Zašto salavat i selam u potpunosti ne pišeš?’ Nakon toga uvijek sam upotrebljavao epiteton ‘sallallahu alejhi ve sellem’, pišući ga u cijelosti.” Upotrebljavanje skraćenice “s.a.v.s.”…

za epiteton koji se koristi prilikom pisanja Resulullahova, sallallahu alejhi ve sellem, imena nije preporučeno. Hadiski stručnjaci ukazali su na to da ne treba koristiti skraćenicu “s.a.v.s.” jer lišava sebe nagrade za donošenje salavata, a nagradu, k tome, uskraćuje i čitaocima. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, kazuje da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko na mene donose jedan salavat, Allah na njega donese deset salavata” (Ahmed).

Jesu li postupili spram Allahovih riječi: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (el-Ahzab, 56) oni koji umjesto salavata i selama “sallallahu alejhi ve sellem” napišu skraćenicu?

Ibn Džemaa veli: “Pokuđeno je reći: ‘Sallallahu alejhi’ ne dodavši riječi ‘ve sellem’. I pokuđeno je upotrebljavati skraćenicu ‘r.a.’ za izraz ‘radijallahu anhu’. Oboje treba pisati u izvornom obliku.”

Imam es-Sujuti zapisao je sljedeće: “Čovjek treba donijeti salavat i selam (sallallahu alejhi ve sellem) kad god spomene Resulullahovo, sallallahu alejhi ve sellem, ime, i ne smije dopustiti da mu to dojadi. Onome ko zapostavi donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, uskraćeno je veliko dobro.”

Ovo su izjave islamskih učenjaka koji su živjeli u vremenu kad se za pisanje koristilo pero i mastilo, pa šta bi oni rekli o nama, koji pritiskom na jedan gumb možemo napisati salavat i selam koji god želimo, pa i onaj što se uči na drugom sjedenju?!

Isti status ima upotreba skraćenice “dž.š.” prilikom spominjanja Božijeg imena, a još je gore upotrebljavati skraćenicu “s.v.t.” jer ljudi ne znaju šta ona znači (neko može pomisliti da je “s.v.t.” skraćenica za riječ sveti). Vjerovanje u Svemogućeg Allaha, u Njegovu dobrotu, milost, pravednost i ljepotu nalaže nam da slavimo Njegovo Biće i da se prema Njemu lijepo odnosimo. Zar nije bolje i uputnije napisati: “Dragi/Plemeniti/Svevišnji/Milostivi Allah”? (U čemu je problem reći: “Lijepi Allah…” ako znamo da se u pouzdanom hadisu kaže: “Allah je lijep i voli sve što je lijepo.”) Iz vjerodostojnog hadisa znano je da Sveznajući Allah spomene pred melekima onoga ko Njega spomene pred ljudima, pa neka čovjek zato pazi kako će spomenuti (i napisati, također) Allahovo ime.

Isto je i s nazivanjem selama pismenim putem. Neki ljudi pismenim putem selam ovako nazivaju: “S. A.” ili: “Selam alejkum w.r.w.b.” To je pogrešno i za ovakav se selam možda nema trideset sevapa. Na ovakav selam ne treba ni uzvratiti, zamislite koja bi lakrdija bila da nas neko pozdravi na sljedeći način: “Selam alejkum w.r.w.b.”

Abdurrahman Kuduzović, prof.