UPOZORENJE IZ JP ŠPD ZDK: NE PALITI VATRU U BLIZINI ŠUME

Kako bi preventivno djelovalo na svijest građana o ulasku u kritični period nastanka šumskih požara, kada se požari brzo šire, i izazivaju velike materijalne štete na šumskom fondu, JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, obraća se građanima sa molbom – upozorenjem.

Mole se građani koji se kreću i nalaze u šumama i na šumskom zemljištu, da ne pale otvorenu vatru na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume, gdje prijeti najveća opasnost od nastanka šumskih požara.

Apelujemo i na izletnike da vode računa o mjestima na kojima pale vatru, kako se nebi našli u situaciji da izazovu požar i time ugroze šumu, objekte i stanovništvo.

Ova molba – upozorenje, posebno se odnosi na poljoprivrednike, s obzirom da je nekontrolisano spaljivanje korova i ostavljanje neugašene vatre bez nadzora pri uređenju poljoprivrednih imanja čest uzrok požara. Napominjemo da se spaljivanje korova i drugog gorivog materijala vrši na odgovoran način, samo u periodu povoljnih vremenskih uslova i na površinama koje se mogu kontrolisati.

Pri spaljivanju korova i drugog zapaljivog materijala, potrebno je ugasiti ostatke nesagorenih materija kako bi se spriječilo njihovo raznošenje vjetrom i pojava nekontrolisanog gorenja.

Također, upozoravamo građane da su zaposlenici nadležnih institucija, u skladu sa zakonskim propisima, u obavezi da podnesu prijave protiv svih lica za koje se utvrdi da su odgovorna za izazivanje i nastanak šumskih požara te time ugrozili živote i zdravlje ljudi ili pričinili materijalnu štetu.

Važno je napomenuti, da je saradnja sa institucijama kao što su nadležno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ZDK i Kantonalne uprave za šumarstvo ZDK jako važna, i to su institucije s kojima se konstantno radi na aktivnostima na suzbijanju požara.

Ipak, od posebnog značaja je saradnja sa lokalnim stanovništvom i medijima, kako bi se podigla svijest o opasnostima od šumskih požara. Jedino zajedničkim djelovanjem svih navedenih aktera, možemo spriječiti katastrofe i zaštititi kuće, šume i imanja od požara.  

Zaštita od požara, mora biti briga čitavog društva i uz odgovorno ponašanje građana, može se spriječiti nastajanje istih,  a radnici ovog preduzeća, koji svake godine podnesu najveći teret u gašenju šumskih požara, pošteđeni brojnih neprespavanih noći.

Najvrjednije prirodno bogatstvo naše zemlje su šume, i kao takve, zaslužuju da budemo odgovorni i da ih čuvamo za generacije koje dolaze.

JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići