Upozorenje iz MUP-a ZDK: Obavezno nošenje zaštitnih maski

Ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Dario Pekić, u povodu novog pogoršanja epidemiološke situacije na području Zeničko-dobojskog kantona, ovim putem želi podsjetiti građane da je Krizni štabr Federalnog ministarstva zdravstva održao hitnu sjednicu na kojoj je sagledao epidemiološu situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu Naredbu koja se odnosi na ponašanje stanovništva u uslovima pandemije a primjenjuje se od 26.10.2020. godine.

 Naredbom je, između ostalog, naloženo da je nošenje zaštitne maske obavezno, kako u zatvorenim javnim prostorima, uz obavezno održavanje distance od minimalno dva metra, tako i na otvorenim javnim prostorima. Od obaveze nošenja zaštitnih maski izuzeta su su djeca mlađa od šest godina, lica koja imaju probleme sa disanjem zbog hroničnih bolesti ili koja ne mogu skinuti masku bez pomoći drugog lica, lica sa oštećenjem sluha, sportisti na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozači na biciklu, električnom romobilu i motociklu.

Za nadzor nad provođenjem Naredbe Kriznog štaba na području Zeničko-dobojskog kantona nadležni su policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Policijski službenici će, obzirom da prioritetni cilj ovog ministarstva nije kažnjavanje nego zaštita zdravlja svih naših građana, u prvoj fazi, djelovati isključivo preventivno, na način da građanima za koje se utvrdi da ne postupaju u skladu sa Naredbom Kriznog štaba upute odgovarajuće upozorenje. Ukoliko mjere upozorenja ne budu dale odgovarajući rezultat, policijski službenici će biti primorani pristupiti izricanju kazni svim građanima koji se ne pridržavaju Naredbe, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

U vezi s navedenim, od građana Zeničko-dobojskog kantona očekujemo da najozbiljnije shvate naša upozorenja te da se savjesno, odgovorno i diosciplinovano pridržavaju Naredbe Kriznog štaba, jer to je jedini način da oni svojim ponašanjem daju konkretan doprinos našoj zajedničkoj borbi protiv pandemije.