Amir Obralija – Moja prijava je rezultat čvrste i jasne odluke, čvrsto se boriti za . . .

Amir Obralija, sin Teufika i Selvedine. Rođen je 1984 godine u Kaknju a po zanimanju diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Inače voli tenis i bavi se rekreativno.

Zvanje diplomiranog pravnika stiče 2006 godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i od tada do danas nepunih 14 godina sa uspjehom obavlja poslove u struci. Oženjen i otac dvoje djece!

O svome aktivnom učešću na narednim Lokalnim izborima kaže sljedeće: “Nisam se prijavio na izbornu listu samo da je popunim i dobijem koji glas podrške, moja prijava je rezultat čvrste i jasne odluke. Ujedno želim da se eventualnim ulaskom u Općinsko vijeće uključim u procese unapređenja uslova života i rada u našoj lokalnoj zajednici kroz programske ciljeve Stranke za BIH, a koristeći se svojim dosadašnjim poslovnim i životnim iskustvom, uz dodatno učenje i usavršavanje!

Veliki broj nezadovoljnih kakanjaca trenutnom situacijom

Želio bi pomoći . . .

Znam da je veliki broj nezadovoljnih trenutnom situacijom u društvu i lokalnoj zajednici, a isto tako znam da je veliki broj onih koji ne glasaju na izborima i koji na takav način daju mogućnost manjem broju građana da odlučuju o našim životima! Želio bih pomoći manjim privrednicima da opstanu i prebrode ovaj krizni period tokom pandemije a da privatni sektor bude konkurentniji javnom sektoru.

Sačuvati mlade da ostanu, žive i rade u Kaknju

Ekologija, Infrastruktura, privreda

Zasigurno treba da radimo na tome i da se čvrsto borimo da zadržimo mlade da ne odlaze izvan BiH i našeg Kaknja a penzioneri i stariji da im se omogući neki od dodatnih benefita, kao i pomoć i povlastice u svim sferama života. Trebalo bi da grad, prigradska naselja i sela imaju još veću mogućnost unapređenja infrastrukture, i tako da se dugoročno i sistemski radi na rješavanju problema zagađenja zraka, a kako Kakanj nebi bio među prvima po broju oboljelih od karcinoma.

Obzirom da se stalno poteže pitanje potrebe aktivnog angažmana mladih ljudi odlučio sam se na ovaj korak sa iskrenim i čistim namjerama, a u nadi da će što veći broj naše omladine ostati da živi i radi u Kaknju bez potrebe odlaska u druge gradove i druge države! Posebna borba i zalaganje treba biti usmjerena ka našim starijima koji su gradili i čuvali nas i naš grad.

Pozivam sve one koji smatraju da zaslužujem podršku da tu podršku pruže meni i Stranci za BIH! Unaprijed hvala i sa poštovanjem!