Upriličena teorijska i praktična edukacija o temi “Prepoznavanje i uništavanje invazivne korovske vrste – ambrozije“

predavanje ambrosija

U četvrtak 14.7.2016. godine, u Omladinskom centru Kakanj, Općina Kakanj je organizirala teorijsku i praktičnu edukaciju iz oblasti zaštite bilja o temi “Prepoznavanje i uništavanje invazivne korovske vrste-ambrozije“. Predavač je bila prof.dr. Mirha Đikić sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta iz Sarajeva.

Ambrozija je jednogodišnja korovska biljna vrsta. Raste u aprilu mjesecu na temperaturi od 20 do 22 stepena Celzijusa. Korijen joj je jak i vretenast. Stablo je uspravno, visine 1- 1,5 metar, obraslo gustim dlačicama, razgranato. Cvjetovi su skupljeni u glavičaste cvasti na vrhu stabla i grana. Listovi su naspramni, izrezani u uske režnjeve, jajolikog oblika, maljavi.

Cvjeta od jula do oktobra mjeseca proizvodeći ogromnu količinu polena. Sjeme zadržava klijavost duži niz godina u zemljištu.

Ima veliku moć reprodukcije, prilagodljiva je novim uslovima sredine, brzo se širi kako na poljoprivrednom tako i na nepoljoprivrednom zemljištu. Može se pojaviti u svim usjevima gajenih biljaka i na nepoljoprivrednim površinama pored cesta, puteva, željezničkih pruga, parkova, groblja, pored kuća, zgrada ,vodotoka…

Polen ambrozije je jedan od jačih alergenata. Kod osjetljivih osoba stvara tegobe u vidu suzenja očiju, curenja nosa, kihanja, kašlja, otežanog disanja, bronhitisa, astme…

Stvara probleme ukoliko se pojavi u usjevima gajenih biljaka, iscrpljuje zemljište i osiromašuje ga sa hranivima jer ima jak korjenov sistem. Svojim gustim nadzemnim sklopom otežava rast biljaka, a nije rijedak slučaj da prinos gajenih biljaka u potpunosti izostane.

Odluka o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste Ambrosia artemisifolia(Ambrozija).

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste Ambrosia artemisiifolia L-ambrozija („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:89/11).

Ovom Odlukom propisano je da mjere za sprječavanje širenja i uništavanje ambrozije provode:

-vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta – obrađenog i neobrađenog (njive , voćnjaci,vinogradi,vrtovi bašte, livade i drugo) i zapuštenih površina poljoprivrednog zemljišta;

-vlasnici i korisnici šumskog zemljišta (šuma i lovišta);

-vlasnici i korisnici građevinskog zemljišta – izgrađenog i neizgrađenog;

-subjekti koji upravljaju vodotocima i kanalima i površinama uz vodotoke i kanale;

-subjekti koji održavaju površine uz javne puteve , ceste i željezničke pruge;

-subjekti koji upravljaju nacionalnim parkovima, parkovima, grobljima i drugim zelenim površinama;

-vlasnici korisnici zapuštenih zemljišnih površina pored puteva , staza, kao i utrina , degradiranih pašnjaka,zapuštenih parkova,iskrčenih mjesta u šumama i drugo.

Navedeni vlasnici, korisnici i subjekti iz ove Odluke dužni su da u toku vegetacijske sezone , u više navrata , u periodu od aprila do kraja juna prije fenološke faze cvjetanja, pa sve do oktobra na navedenim površinama redovno suzbijaju i uništavaju ambroziju primjenom slijedećih mjera:

agrotehničkih mjera: obradom zemljišta (oranje, zaoravanje strništa,tanjiranje), njegom usjeva (okopavanje, međuredno kultiviranje, plijevljenje), uvođenjem i održavanjem plodoreda, pravovremenom sjetvom i prihranom kultura koje se uzgajaju.

mehaničkih mjera: kultivacijom površina (čupanjem, redovnom košnjom, okopavanjem, spaljivanjem uništenog bilja, sjetvom kvalitetne trave čistog sjemena, formiranje gustog i čvrstog pokrova i dr).

hemijskih mjera: upotrebom odgovarajućih sredstava za zaštitu bilja – herbicida (selektivnih i neselektivnih – totalnih) koji imaju odobrenje za promet i upotrebu u Federaciji Bosne i Hercegovine i koji se koriste za suzbijanje ambrozije. Sredstva za zaštitu bilja moraju se upotrebljavati u skladu sa uputstvom za primjenu koje se nalazi priloženo u pakovanju sredstava, strogo vodeći računa o vrsti i namjeni zemljišta na kojem se sredstva primjenjuju(poljoprivredna ili nepoljoprivredna površina), kao i o njihovoj upotrebi na propisanoj udaljenosti od voda, vodotokova, izvorišta voda, jezera i sl. i na način kojim će se osigurati očuvanje kvalitete vode i klase vodotoka.

Vlasnici, korisnici i subjekti iz ove Odluke koji zemljište na kojem raste ambrozija posjeduju ili su za njega odgovorni ili ga na bilo koji način koriste, snose troškove provođenja mjera ove Odluke i troškove uklanjanja bilja.

ambrosija

OPĆINA KAKANJ