Uputa građanima: Kako postupiti u slučaju pojave zapaljenja dimnjaka?

pozar-dimnjaka-700x230

Obzirom na činjenicu da Profesionalna vatrogasna jedinica u Kaknja često bilježi slučajeve požara koji su nastali zapaljenjem čađi u dimnjacima, građanima Kaknja želimo ukazati na uzroke nastanka zapaljenja dimnjaka, te postupke u slučaju pojave ove vrste požara.

Požari dimnjaka su vrlo česti. Kod požara dimnjaka dolazi do zapaljenja čađi u dimovodnom kanalu.

Opasnost kod požara dimnjaka prijeti od nekoliko pojava:

a) let iskri – iz grla dimnjaka iskre lete po krovu i na okolni zapaljivi materijal što može uzrokovati zapaljenje.

b) zagrijavanje zidova – dolazi do prenosa toplote kroz zidove kojima je obzidan dimovodni kanal. Ako su na takve zidove naslonjeni zapaljivi materijali (drvo, papir i sl) može doći do zapaljenja i širenja požara na prostor.

c) prijenos požara na građevinske elemente zgrade – kod nepravilno izvedenih dimnjaka, najčešće u starim objektima, često je moguće naići na grede  koje prolaze kroz dimovodni kanal. Dolazi do zapaljenja tih greda i prijenosa požara na krovište i/ili međuspratnu konstrukciju, što može imati katastrofalne posljedice.

d) pucanje dimnjaka – uzrok tome je vrlo visoka temperatura koja se razvija kod zapaljenja čađi u dimovodnom kanalu – i do 1000°C. Dolazi do pucanja zida kojim je obzidan dimovodni kanal i samog dimovodnog kanala.

Pokazatelji da je došlo do požara dimnjaka:

  • karakterističan zvuk koji dolazi iz dimnjaka poput glasnog huktanja.
  • jako zagrijani zidovi kojima je obzidan dimovodni kanal. Oprez, ponekad su toliko vrući da može doći do opekotina prilikom diranja takvih zidova.
  • let iskri iz grla dimnjaka
  • karakterističan miris paleži.

Postupak u slučaju da je došlo do požara dimnjaka:

a) Nazovite kakanjske vatrogasce na broj telefona 123.

b) Prigušite otvore za zrak na ložištu kako bi smanjili gorenje i postupno gasite peć (ložište). Ne ulijevajte naglo vodu u peć jer bi moglo doći do naglog razvoja pare što može uzrokovati opekotine i dovesti do pucanja peći usljed nagle promjene temperature (ovisno o materijalu izrade).

c) Obavijestite komšije o događaju kako bi spremni dočekali vatrogasce.

Napomene:

a) Ne smije se ulijevati voda u dimnjak – 1 l vode stvara 1.800 l vodene pare što može uzrokovati naglu ekspanziju u dimnjaku i puknuće samog dimnjaka.

b) Gašenje se može provesti pomoću nekoliko postupaka:

– ugušivanjem pomoću mokrih krpa. Svi otvori se moraju zatvoriti pomoću mokrih krpa. Dolazi do ugušivanja i smanjenja intenziteta požara nakon čega je potrebno čađ sastrugati pomoću čelične četke i kroz vratašca za čišćenje na dnu dimnjaka iznijeti iz objekta.

– prahom za gašenje. Prah iz aparata se ubacuje kroz najniži otvor i uzgon ga vuče prema gore. Loša osobina je što prah nema ohlađujući efekt. Nakon prigušivanja požara potrebno je provesti isti postupak kao i kod gašenja pomoću mokrih krpa.

Kako bi dimnjak ispravno vršio svoju funkciju i ne bi predstavljao sigurnosnu prijetnju za svoje korisnike potrebno je držati se propisa:

– Dimnjak se smije upotrebljavati samo za gorivo za koje je predviđen.

– Potrebno je pravilno i redovno održavanje dimnjaka. Učestalost čišćenja zavisi od vrste goriva koje se upotrebljava. Kod upotrebe drva za loženje treba uzeti u obzir vrstu drva, njegovu vlažnost i druge faktore koji mogu utjecati na jače čađenje dimnjaka, naročito sadržaj smole u drvu. Kod korištenja peći na kruta goriva treba izbjegavati spaljivanje raznoraznog otpada, smolastih drva, lakiranih, premazanih, obojenih i natopljenih raznoraznim uljima ili otapalima. Osim što takva goriva uzrokuju jače onečišćenje, njihovim izgaranjem se oslobađaju razni toksični i štetni produkti izgaranja koji se usljed slabije propusnosti ili začepljenosti dimnjaka mogu vraćati u prostoriju. U prostorijama gdje se upotrebljavaju peći preporučuje se povremena ventilacija prostora (otvaranje prozora) kako bi se izvršila izmjena zraka. Treba uzeti u obzir da se kisik u prostoriji troši na gorenje, kao i da se uvijek mali dio produkata izgaranja vraća u prostoriju.

U slučaju da je prilikom čišćenja ili kontrole dimnjaka uočeno njegovo oštećenje (puknuće, poroznost ili sl) potrebno je pristupiti sanaciji dimnjaka.

Svaki dimnjak mora imati vratašca za održavanje i čišćenje na vrhu dimovodnog kanala (potkrovlje ili ravni krov) i na dnu. Vratašca moraju biti od negorivih materijala (limena ili betonska). U prostorijama u kojima postoji opasnost od požara ugrađuju se dvostruka vratašca.

Priključak peći izvodi se šamotnom ili željeznom cijevi. Priključak ne smije ulaziti u presjek dimnjaka. Na vrh dimnjaka postavlja se kapa. Funkcija kape je zaštita dimnjaka od nepovoljnih struja vjetrova.