Ured načelnika: Upriličen prijem za članove uprave Javnog preduzeća “Vodokom” Kakanj

vod-640x330

Utorak, 9. august 2016.godine: U uredu načelnika Općine Kakanj Nermina Mandre danas je upriličen prijem za članove uprave  Javnog preduzeća “Vodokom” Kakanj – direktora Imamović Seada, izvršnu direktoricu za tehničke poslove Delibašić Senadu i pomoćnika direktora Aliefendić Edina.

Tokom prijema članovi uprave su načelnika informisali o trenutnim aktivnostima “Vodokoma”  kao i planovima za naredni period. Načelnik Mandra je pohvalio napore koje “Vodokom ” ulaže na planu unapređenja komunalne higijene u Kaknju. Posebno je pohvalio napore koje su radnici preduzeća uložili tokom manifestacije „Kakanjski dani“ kada je intenzivirano čišćenje područja masovnog okupljanja posjetilaca čime je Kakanj svim gostima ove manifestacije poslao lijepu poruku dobrodošlice.

Razgovaralo se i o problemu deponovanja komunalnog otpada na području općine Kakanj. Uprava “Vodokoma” izvjestila je načelnika o trenutnim aktivnostima na realizaciji projekta zatvaranja i sanacije postojeće deponije komunalnog otpada na lokalitetu „Bare“ i aktivnostima na izgradnji pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom odlaganju. Istaknuto je da će Općina Kakanj dati punu podršku realizaciji ovog projekta.

Uprava “Vodokoma” je istakla i problem neispravnosti vode za piće kojom se građani snabdijevaju iz lokalnih, tzv. „seoskih“ vodovoda, kojim ne gazduje ovo preduzeće. Svi su se složili da se treba zajednički angažovati na rješavanju ovog problema kako bi se izbjeglo izbijanje epidemija. Načelnik Mandra je naglasio da će u narednoj godini Općinskom vijeću predložiti da se u Budžetu Općine Kakanj planiraju sredstva za hlorisanje i dezinfekciju navedenih vodovoda, a da te aktivnosti može realizovati “Vodokom” obzirom na kadrovsku i materijalno-tehničku opremljenost.

Naglašeno je posebno zadovoljstvo zbog činjenice je Kakanj jedan od rijetkih gradova u kojem nema redukcija vode čak i u sušnom, ljetnom periodu kada je većina gradova bez vode uključujući i glavni grad Bosne i Hercegovine.

Načelnik Mandra je dao punu podršku radu “Vodokoma”, te je izrazio spremnost za pomoć u daljim aktivnostima na poboljšanju poslovanja preduzeća i stvaranja preduslova da građani Kaknja imaju kvalitetnu komunalnu uslugu.