Ured načelnika: Upriličen prijem za direktora Javnog preduzeća “Grijanje” Kakanj Mirnesa Bajtarevića

gr1

Ponedjeljak, 8. august 2016.godine: U uredu načelnika Općine Kakanj Nermina Mandre danas je upriličen prijem za direktora  Javnog preduzeća “Grijanje” Kakanj Mirnesa Bajtarevića.

Tokom prijema direktor Bajtarević je načelnika Mandru informisao o aktivnostima koje JP “Grijanje” poduzima u cilju nesmetanog puštanja sistema daljinskog grijanja u narednoj 31. sezoni grijanja u Kaknju.

Naime, u toku su završni radovi na rekonstrukciji glavnog vrelovoda u Kaknju i dijela vrelovoda u MZ Doboj. Navedene radove finansira Općina Kakanj sredstvima iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj u iznosu od 543.750,22 KM.

Na prijemu se razgovaralo i o modalitetima koji će omogućiti nastavak daljeg proširenja mreže daljinskog grijanja na područjima MZ Povezice, u dolini Trstionice, te prema MZ Zgošća.

Zaključeno je da je neophodan angažman svih grupa i pojedinaca iz Kaknja, kao i Općine Kakanj i JP “Grijanje”, kako bi u naredne 4 godine na sistem daljinskog grijanja u Kaknju bili priključeni novi korisnici. Ovo bi značilo i bolju ekološku sliku Općine Kakanj  obzirom da bi donijelo novi val gašenja većeg  broja individualnih kotlovnica u kojima se lože različiti energenti sa visokim udjelom sumpora.

Načelnik Mandra je dao punu podršku radu JP “Grijanje” Kakanj, te je izrazio spremnost za pomoć u daljim aktivnostima na rekonstrukciji postojećeg sistema, ali i na proširenju sistema daljinskog grijanja na nova područja