Ured načelnika: Upriličen prijem za policijskog komesara MUP-a ZDK, načelnika Sektora uniformisane policije MUP-a ZDK i komandira Policijske stanice Kakanj

P1100810

Petak, 5. august 2016.godine: Gosti u uredu načelnika Općine Kakanj Nermina Mandre danas su bili policijski komesar MUP-a ZDK Semir Šut, načelnik Sektora uniformisane policije MUP-a ZDK Esnaf Buza i komandir Policijske stanice Kakanj Vahidin Topalović.

Na prijemu je ocijenjeno da je saradnja između Općine Kakanj i MUP-a ZDK na visokoj razini i da će tako biti i u budućem periodu. Naglašeno je da kakanjska lokalna zajednica i policija zajednički nastupaju u situacijama čije rješavanje zahtijeva uključivanje više subjekata u skladu sa njihovim nadležnostima (policija, Općina – matični uredi, vatrogasci, Centar za socijalni rad…), te da postoji visok stepen koordinacije i saradnje.

Policijski komesar Semir Šut je izrazio zahvalnost načelniku Nerminu Mandri i Općini Kakanj na donaciji sistema video nadzora koji je instaliran na području Kaknja, te je naglasio da je Općina Kakanj primjer kako se može vlastitim zalaganjem i aktivizmom doprinijeti poboljšanju stepena sigurnosti građana.

Načelnik Nermin Manda je rekao da je njemu, vijećnicima i općinskoj administraciji sigurnost građana Kaknja na prvom mjestu i da se zbog toga Kakanj u suštini odmakao od razmišljanja kako je rad policijskih organa isključivo nadležnost Zeničko-dobojskog kantona i kako lokalna zajednice ne treba u tom pogledu činiti bilo šta. Naprotiv, Kakanj je opredijeljen da pomaže rad policijskih organa, te se stoga danas razgovaralo i o modalitetima učešća Općine Kakanj u budućim aktivnostima usmjerenim na opremanje Policijske stanice Kakanj sofisticiranim uređajima koji će doprinijeti povećanju stepena sigurnosti građana.

U znak zahvalnosti za pomoć i podršku pri organizaciji Kulturno-sportske manifestacije “Kakanjski dani 2016”, načelnik Nermin Mandra policijskom komesaru je uručio zahvalnicu.

U znak uspješne saradnje između Općine Kakanj i Uprave policije MUP-a ZDK načelnik je gostu uručio i mini repliku Zgošćanskog obeliska, jednog od najljepših stećaka koji je pronađen 1891.godine u Kaknju i koji se od 1914.godine nalazi u botaničkom vrtu Zemaljskog muzeja Sarajevo.