Uskoro novi asfalt u Rudarskoj ulici

U toku su pripreme za postavljanje završnog, habajućeg sloja asfalta u Rudarskoj ulici u Kaknju (Gradski spomen-park – Bijela džamija – OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”). U okviru pripremnih radova vrši se izdizanje slivničkih rešetki i šahtova na završnu kotu habajućeg sloja.  Vrijednost radova iznosi 82,917,90 KM.

U proteklom periodu postavljen je prvi sloj asfalta, ali se nije bilo u prilici, zbog slabijeg priliva novčanih sredstava, postaviti završni sloj. Prvi sloj asfalta je pretrpio određena oštećenja tokom protekle zime koju su obilježile ekstremne hladnoće što nije iznenađenje jer se radi o prvom sloju. Ova pojava nije izazvala nikakve nove troškove i nikakva nova izdvajanja. Popravku je izvršio izvođač radova o svom trošku. Dakle, uskoro će u Rudarskoj ulici biti postavljen završni sloj asfalta što znači da se ne radi o nikakvom novom asfaltiranju već asfaltiranog puta, nego o završetku ranije započetog posla.

Za izgradnju i rekonstrukciju lokalnih puteva na području Kaknja nadležan je Zavod za planiranje i izgradnju.