Usvojen budžet Općine Kakanj za narednu godinu

Općinsko vijeće je na jučerašnjoj 37. sjednici usvojilo Budžet Općine Kakanj za 2020. godinu u iznosu od 27.210.533,66.

Radi se o porastu u odnosu na prethodnu godinu u iznosu od oko 500.000 KM. Treba istaći da je zadržan razvojni karakter Budžeta u smislu planiranog iznosa za infrastrukturne projekte i značajnije investicije, što neće uticati na izmirenje obaveza prema socijalnim kategorijama i budžetskim korisnicima.

S tim u vezi, treba naglastiti kako je planirano izdvajanje većeg iznosa novčanih sredstava za studentske (162.500 KM) i đačke stipendije (90.000 KM), te za pomoć članovima Udruženja penzionera/umirovljenika (30.000 KM).

Osim toga, uvedene su nove i unaprijeđene postojeće poticajne mjere, poput subvencioniranja kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih (30.000 KM), sufinansiranja troškova doktorskog studija za studente sa postignutim najboljim uspjehom (20.000 KM) i sufinansiranja specijalizacije iz pedijatrije (20.000 KM). Jedna od novih stavki svakako jeste planiranih 50.000 KM na ime refundacije troškova roditeljima čija djeca borave u privatnim predškolskim ustanovama.

Kada je riječ o privredi, Općina Kakanj strateški pristupa privlačenju novih investicija, pa je tako u svrhu izgradnje infrastukture u poduzetničkim zonama i parcelama namijenjenim razvoju poduzetništva predviđen iznos od 40.000 KM. Također, za subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta planirano je izdvajanje 435.000 KM.

Obzirom da je Kakanj grad sporta, ovaj segment je podržan sa 730.000 KM, uz dio koji se svake godine plaća za troškove iznajmljivanja Sportske dvorane, a čega su sportski klubovi u popunosti oslobođeni.

Uzimajući u obzir sve navedeno, vijećnici su prepoznali opredijeljenost općinskog načelnika i stručnih službi da se i u narednoj godini ide ka prosperitetu i vidljivom razvoju.