Usvojen rebalans budžeta Općine Kakanj – 27.053.847,19 KM došlo je do rebalansa na 26.773.047,19KM

Na 35. Sjednici Općinskog vijeća Kakanj usvojen je i rebalans budžeta za 2019. godinu. O čemu se radi i kakva je njeghova ralizacija na prihodovnoj i troškovnoj strani, pojasnio je načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo:

– Ovo je drugi rebalans Budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu. Ukupan iznos budžeta se ne mijenja u velikom iznosu, tačnije cca 300.000KM, sa 27.053.847,19KM na 26.773.047,19KM, ali se suštinski itekako izmijenilo stanje na prihodovnoj strani. Tačnije, nedostajuća sredstva za koja se u toku godine ispostavilo da neće doći do priliva na prihodovnoj strani od oko 2,3 miliona KM, uz domaćinski odnos i zalaganje svih zaposlenika Općine Kakanj, uspjeli smo namaknuti iz drugih izvora.

Radi se o novim prihodima u iznosu od 2.015.019,00KM. U strukturi tih prihoda su: prihodi od poreza na dohodak po raznim osnovama, prihodi od indirektnih poreza, naknada za UGZ , komunalne takse na istaknutu firmu , naknada po osnovu prirodnih pogodnosti kao i druge vrste prihoda.

Obezbijeđena su i nova sredstva od Tvornice cementa Kakanj u iznosu od 250.000 KM kao donacija za izgradnju dionice ceste Donji Kakanj – Kondžilo.

Još se očekuje i prodaja tri preostala poslovna prostora u zgradi Općine Kakanj, što bi predstavljalo veći iznos sredstava na prihodovnoj strani u budžetu.

Bez obzira na manjak planiranih prihoda, 80% planirani projekti iz programa će biti realizovani.

– Ne trebamo zaboraviti da je Općina Kakanj u toku 2019. godine preuzela kredit JP Vodokom za 2 godine, u iznosu od 1,4 miliona KM, da smo imali određene projekte koji su realizovani u 2018. godini, a finansiraju se u 2019.godini, te pri tome sve obaveze Općina Kakanj će izmiriti bez ikakvih zaduženja ili smanjenja iznosa prema budžetskim korisnicima.To znači da neće doći do zastoja u isplati sredstava za stipendije, za sport, za NVO, za podsticaje, transferi prema JU, usvojeni infrastrukturni projekti, ljetno i zimsko održavanje puteva, javna rasvjeta, a da ne govorimo o platama i naknadama zaposlenih budžetskih korisnika (zaposlenici Općine Kakanj u sklopu koje djeluje i Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj, Zavod za planiranje I izgradnju općine Kakanj, JU za predškolski odgoj i obrazovanje Kakanj, JU KSC Kakanj, JU Centar za socijeli rad Kakanj, rekao je načelnik Šljivo.