Zašto je prekinuta sjednica Općinskog vijeća Kakanj?

Tokom sedme tačke ustanovljeno da nema kvoruma a sjednica OV Kakanj je prekinuta. Bilo je planirano razmatranje 18 tački dnevnog reda.

Sjednica je počela sa 23 prisutna vijećnika, naknadno se priključilo još četiri, što je bilo 27, a tri vijećnika su odsustvovala i njihov dolazak se nije ni očekivao. Međutim, oko 13:00 sati, kada se trebalo izjasniti o dodjeli stipendija studentima i učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja, Predsjedavajući je ustanovio da u sali nema dovoljnog broja vijećnika i da se rad ove sjednioce bez kvoruma ne može nastaviti. Datum nastavka biće naknadno dogovoren.

Do ovog trenutka vijećnici su usvojili: Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu te Informacija o Dokumentu okvirnog budžeta Općine Kakanj za period 2020-2022.godine.

Usvojene su još četiri odlue i to o: stavljanju van snage Regulacionog plana „Ponijeri“ , izmjeni i dopuni Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline, izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2019.godinu, načinu i uslovima raspolaganja nekretninama – prodaji neposrednom pogodbom poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj.