UZ PODRŠKU VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA: OLOVO DOBIJA SAVREMENI BAZENSKI KOMPLEKS NA TERMALNU VODU 

U općini Olovo u toku je izgradnja vanjskih bazena na termalnu vodu. Radi se o kompleksu edukativno-turističkog karaktera sa raznolikim sadržajima kojima je cilj u prvom redu poboljšati edukativne uslove, proširiti turističku ponudu te olakšati pristup i korištenje termalne vode.Objekat bazena nalazi se u naselju Solun, a lociran je između rijeke Krivaje i regionalnog puta R357 na ravnom terenu sa kolskim i pješačkim pristupom. Koncept bazenskog kompleksa zasnovan je na tri odvojene cjeline koje funkcionišu nezavisno jedna od druge.

Prva cjelina je prostor banjsko-lječilišnog tipa namijenjen starijim osobama s malim bazenom sa termalnom vodom. Druga cjelina obuhvata veliki bazen prilagođen za treninge plivanja, također sa toplom vodom, koji će prioritetno služiti potrebama OŠ Solun, ali i za komercijalne potrebe. Treća cjelina obuhvata prostore za odmor i rekreaciju uz rijeku Krivaju, a čine je otvoreni prostori za sjedenje, sportski sadržaji te manji montažni uslužni objekat.

– U dosadašnjem periodu vođene su aktivnosti na rješavanju imovinsko pravnih odnosa unutar planirane parcele, izradi projektno tehničke dokumentacije, ispitivanju izvorišta, ishodovanju potrebnih dozvola te izgradnji betonske konstrukcije samog bazena – navode iz Općine Olovo.

Procijenjena vrijednost projekta je 1.600.000,00 KM, a Vlada Zeničko-dobojskog kantona je do sada izdvojila 550.000,00 KM – 250.000,00 KM u 2022. i 300.000,00 KM tokom ove godine. Općina Olovo je, pored administrativnih troškova, troškova uređenja građevinske parcele i praćenja i ispitivanja izvorišta tople vode, u prvoj fazi izvođenja radova izdvojila 30.000,00 KM.

Sredstvima Vlade od 300.000,00 KM finansirat će se druga faza izgradnje kompleksa, koja se odnosu na bazen, pumpnu stanicu, zaštitu izvorišta, dovod tople vode na bazenski komleks, odvodnju i vanjsko uređenje.

– Tenderska dokumentacija i analiza tržišnih vrijednosti predstojeće faze izgradnje su u završnoj fazi, a bit će objavljeni na portalu javnih nabavki do kraja tekućeg mjeseca. Samo izvođenje radova planirano je u drugom kvartalu 2024. godine – navode iz Općine Olovo.

Premijerka Zeničko-dobojskog kantona Amra Mehmedić ističe da je Vlada tokom 2023. godine u infrastrukturne projekte iz djelokruga rada Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport posredstvom kapitalnih transfera nižim nivoima vlasti usmjerila 4,68 miliona KM.

– Ovakvi projekti su potvrda opredjeljenja Vlade da ulaganjem u infrastrukturu poboljšava kvalitet uslova života građana u svim jedinicama lokalne samouprave, ali i dobar primjer saradnje različitih nivoa vlasti na projektima značajnim za građane – rekla je premijerka Mehmedić.

Press služba ZDK