VAHIDIN TOPALOVIĆ (komandir PS Kakanj): Smanjen broj krivičnih djela u odnosu na ranije godine

Povećan intenzitet mjera i radnji u 2018. godini poduzimanih na prevenciji i suzbijanju kriminaliteta, otkrivanju krivičnih djela i rasvjetljavanju njihovih izvršilaca te mjera na održavanju javnog reda i mira na području Općine Kakanj, rezultirali su smanjenim brojem krivičnih djela u odnosu na ranije godine.

Službenici Policijske stanice Kakanj svojim su djelovanjem doprinijeli povećanju bezbjednosti i poboljšanju životnog ambijenta ove lokalne zajednice.