Velika prilika za bh. turizam kroz međunarodni projekt – PRONACUL

Velika prilika za bosanskohercegovački turizam došla je kroz početak projekta PRONACUL – Promocija prirodnog i kulturnog nasljeđa u svrhu razvoja održivog turizma u zaštićenim područjima. Riječ je o međunarodnom projektu koji će raditi na promociji i unapređenju upravljanja kulturnom baštinom koja je pod zaštitom UNESCO-a, u svrhu razvoja održivog turizma.

Zajednička promocija Jadranskog područja kao turističke destinacije. Kroz projekat će se raditi na razvoju transnacionalne strategije za zajedničku promociju cjelokupnog Jadranskog područja kao turističke destinacije. U projektu sudjeluju organizacije iz niza europskih zemalja kao što su Grčka, Italija, Hrvatska, Srbija, Slovenija i BiH.
Udruženje za poduzetništvo i posao LINK iz Mostara će se, kao sudionik projekta, u svojim
aktivnostima fokusirati na dva lokaliteta u Hercegovini – UNESCO zaštićenim nekropolama stećaka
Radimlja Stolac i Dugo Polje u Jablanici, gdje će se provoditi akcije jačanja kapaciteta, umrežavanja,
opremanja lokaliteta te promocije turističke ponude. Hercegovačke nekropole postaju magneti za turiste. Projekt PRONACUL znači veliku regionalnu promidžbu i stvorit će veliku priliku za razvoj domaće turističke ponude, smatra Maja Lopin, direktorica javne ustanove Radimlja Stolac, koja upravlja nekropolama Boljuni i Radimlja, koji su pod zaštitom UNESCO-a.
“Iskustva iz okolnih država će puno značiti da vidimo šta mi ovdje možemo prilagoditi i ponuditi što
dosad nismo. Što raditi, prema kome se usmjeriti u kontekstu razvoja turizma i promocije.” – ističe
Maja Lopin.
Direktorica muzeja Azra Đelmo i site manager projekta PRONACUL smatra da će projekt znatno
doprinijeti promociji turističkih i kulturnih potencijala opštine Jablanica.
Između ostalog, kroz aktivnosti projekta očekuje se da svoje pune potencijale dosegne i nekropola
Dugo polje na Blidinju, u općini Jablanica, koja se nalazi na listi 30 srednjovjekovnih nekropola
stećaka koje su 2016. godine proglašene Svjetskom baštinom UNESCO-a.
„Sama nekropola je locirana na turistički veoma posjećenoj lokaciji i lako dostupna posjetiocima. Ove
aktivnosti u sklopu projekta će doprinijeti da nekropola privuče više turista. Primarni cilj nam je
opremiti nekropolu zaštitnom ogradom i mobilijarom te urediti ambijent nekropole kako bi dosegla
svoj puni potencijal.“ – istakla je Azra Đelmo.
Europski partneri za jačanje BiH turističkih kapaciteta

Vodeći partner projekta je Regionalna razvojna agencija Zasavje, potpomognuta radom niza
partnerskih organizacija iz regije i Europe. PRONACUL okuplja aktere iz različitih sektora, sa znanjima,
vještinama i kompetencijama relevantnim za ovo područje, od jedinica lokalne samouprave do
razvojnih agencija. Kroz projekat će se raditi na razvoju novih turističkih proizvoda, koji će dovesti do drugačije percepcije i drugačijeg sadržaja i ponude prirodne i kulturne baštine. Kreirat će se i implementirati zajednička metodologija za upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom u Jadranskom području, uz aktivno učešće ključnih aktera.

Metodologija će biti testirana i kasnije primjenjena u 15 pilot područja, čija će iskustva rezultirati
zajedničkim prijedlogom za identifikaciju regionalne rute.

LINK Mostar/Kakanjinfo