Video/Reportaža:Treskavica najljepša planina Balkana

Tridesetak kilometara južno od Sarajeva uzdiže se planina Treskavica, bez sumnje, jedna od najljepših bh planina. Do sada nisu rađena organizirana naučna SCUBA ronjenja i foto i video dokumentovanje podvodne flore i faune jezera, te su zaroni u okviru ekspedicije „Lednička jezera Treskavice“ bili po prvi put registrirana takva ronjenja u ledničkim jezerima Treskavice. Noć

ili su u planinskoj kući koju je izgradilo Ekološko planinarsko društvo “Treskavicka jezera” Trnovo.