Vlada usvojila izvještaje Ministarstva za privredu za 2016. godinu

Vlada usvojila izvještaje Ministarstva za privredu za 2016. godinu- Na 90. Sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održanoj 09.03.2017. godine na prijedlog Ministarstva za privredu doneseni su slijedeći zaključci :

• Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, za period I – XII 2016. godine
• Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, za period I – XII 2016. godine.

Na osnovu Javnog poziva objavljenog u više informativnih sredstava i zahtjeva potencijalnih korisnika, u periodu I. – XII. 2016. godine za Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima Budžetom je odobren iznos od 1.398.650,00 KM a realizovano je 1.105.722,00 KM, kako slijedi:

1. Za subvencioniranje troškova jačanja konkurentnosti, odobrena je subvencija u ukupnom iznosu od 614.673,70 KM.
2. Za subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata, odobrena je subvencija u ukupnom iznosu od 288.000,00 KM.
3. Za subvencioniranje investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i obavljanje djelatnosti tradicionalnih i starih zanata, odobrena je subvencija u ukupnom iznosu od 54.118,20 KM.
4. Za subvencioniranje troškova uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima, odobrena je subvencija u ukupnom iznosu od 105.000,00 KM.
5. Za subvencioniranje troškova za podršku poduzetništvu za promociju i nastupe na sajmovima odobrena je subvencija u ukupnom iznosu od 25.999,00 KM.

6. Za subvencioniranje troškova manifestacija, izdavačkih projekata i edukacije, odobrena je subvencija u ukupnom iznosu od 7.500,00 KM.
7. Za subvencioniranje administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata, odobrena je subvencija u ukupnom iznosu od 5.431,00 KM.
8. Za subvencioniranje projekata komora i udruženja iz oblasti privrede, odobrena je subvencija u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM.

Za period I.–XI.I 2016. godine za troškove koji se odnose na projekate Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija, Budžetom je odobren iznos od 259.955,00 KM a isplaćeno je 45.928,80 KM.
Ministarstvo za privredu