Vlada ZDK formirala Tim za implementaciju projekta izgradnje Nove bolnice u Zenici, odobrena sredstva vjerskim zajednicama za infrastrukturne projekte

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj sjednici donijela je odluku o formiranju Tima za implementaciju projekta izgradnje Nove bolnice u Zenici. 

Zadaća ovog tijela kojeg čine premijer Nezir Pivić, ministri i konsultanti, jeste da započne konkretne aktivnosti na pripremi dokumentacije i obezbjeđenju finansijskih sredstava.

– Smatram to najvećim projektom ovog saziva Vlade ZDK-a i vjerujem da ćemo ga završiti u razumnom i realnom roku, s obzirom da se radi o zaista velikom projektu koji će biti značajan za sve građane. Već smo krenuli sa određenim aktivnostima, a formiranje ovog tijela bi trebalo ubrzati aktivnosti kako bi što prije došlo do realizacije projekta – rekao je premijer Pivić.

Nova bolnica će se graditi na parceli unutar kruga Kantonalne bolnice Zenica, a planirana je izgradnja višespratne zgrade u kojoj će biti smješteni bolnički odjeli, sobe sa cca 810 kreveta, dijagnostika, operacione sale i drugi sadržaji. Postojeći objekti novije gradnje će biti komunikacijski povezani sa novom zgradom čineći građevinsku i medicinsko-tehnološku cjelinu.

– Nezahvalno je govoriti o visini investicije ali je realno da će se kretati od 250 do 300 miliona KM s obzirom da su cijene na tržištu promjenjive te da će biti potrebno nabaviti i novu opremu. Kantonalna bolnica ima određene aparate koji su jako skupi, a koji se mogu koristiti u novoj bolnici. Fokus će biti na tome da imamo jednu potpuno novu bolnicu koja će služiti građanima – rekao je premijer ZDK.

Vlada je usvojila više odluka o odobravanju sredstava za stambeno zbrinjavanje te socijalnu i zdravstvenu zaštitu, a izdvojila je i sredstva za pomoć završetku izgradnje Islamskog kulturnog centra u Zenici u iznosu od 200.000 KM te izgradnju gradske gasulhane u Zenici u iznosu od 50.000 KM. 

Odobrena su i sredstva na ime sufinansiranja projekta izgradnje pomoćnog objekta za potrebe crkve Svetih apostola Petra i Pavla u Kaknju (30.000 KM) te obnovu zvonika župne crkve u Vukanovićima kod Kaknja (15.000 KM), dok je za završetak izgradnje nove džamije u Nemili odobreno 55.000 KM.

Premijer Pivić je rekao da Vlada ZDK-a kontinuirano podržava izgradnju Islamskog kulturnog centra u Zenici te da je do sada odobrila više od 800.000 KM.

– Svakako, to nije završetak kad govorimo o pomoći vjerskim zajednicama u ovoj budžetskoj godini, jer smo kao Vlada na početku mandata među prvim posjetili vjerske zajednice kojima zaista želimo da posvetimo posebnu pažnju – rekao je premijer Pivić.

Press služba ZDK