Javni poziv za 2024. godinu, projekat “Pokreni svoj posao u Kaknju”

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2024. godinu, broj: 01/1-38-68/24 od 29.02.2023. godine Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava

za razvoj poduzetništva i obrta za 2024. godinu,

projekat  “Pokreni svoj posao u Kaknju”

Pozivaju se zainteresovani sa područja općine Kakanj da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava namijenjenih za projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“.

Ovim podsticajem predviđeno je sufinansiranje pokretanja i održavanje malih biznisa registrovanih u osnovnoj djelatnosti kroz registraciju obrta i srodnih djelatnosti (osim poljoprivrede), profesionalnih djelatnosti, djelatnosti pripreme i usluživanja hrane (restorani, ćevabdžinica, buregdžinica i pizzeria) i preduzeća (d.o.o.).

Korisnici podsticajnih sredstava mogu biti:

 • mlade nezaposlene osobe do 35 godina starosti, prijavljene na evidenciju Biroa za zapošljavanje Kakanj prije objave javnog poziva,  a koje u tekućoj godini registruju djelatnost ili su registrovali djelatnost poslije 30.08.2023. godine;
 • ostale nezaposlene kategorije društva, starosne dobi preko 35 godina, prijavljene na evidenciju Biroa za zapošljavanje Kakanj prije objave javnog poziva, a koje u tekućoj godini registruju djelatnost ili su registrovali djelatnost poslije 30.08.2023. godine.

Podsticaj za mlade nezaposlene osobe starosne dobi do 35 godina

Podsticajna sredstva za mlade nezaposlene osobe, starosne dobi do 35 godina (navršenih u trenutku objave poziva) – početnike u biznisu, namijenjena su za:

 1. refundaciju troškova obaveznih doprinosa – PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, za registrovanu djelatnost – period od 24 mjeseca (prva godina u iznosu od 100%, a maksimalno 524,00 KM/mjesec, druga godina 50%, a maksimalno 262,00 KM/mjesec);
 2. sufinansiranje troškova nabavke mašina, opreme, zakupa poslovnog prostora i repromaterijala potrebnih za obavljanje registrovane djelatnosti. Minimalan iznos koji može biti dodijeljen korisniku je 3.000,00 KM, a maksimalan 5.000,00 KM. Navedeni iznos će biti dodijeljen prema planu finansijskih troškova poslovne ideje koju će korisnici biti obavezni dostaviti uz prijavu na javni poziv i u zavisnosti od opravdanosti troškova potrebnih za registrovanu djelatnost što će ocjeniti Komisija za odabir korisnika podsticajnih sredstava.

Iznos utrošen za nabavku repromaterija i sufinansiranje troškova zakupa poslovnog prostora ne može biti veći od 1.000,00 KM.

Podsticaj za ostale nezaposlene kategorije starosne dobi preko 35 godina

Podsticajna sredstva za nezaposlene osobe, starosne dobi preko 35 godina, prijavljene na evidenciju Biroa za zapošljavanje prije objave javnog poziva, namijenjena su za:

 1. refundaciju troškova obaveznih doprinosa – PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, za registrovanu djelatnost – period od 24 mjeseca (prva godina u iznosu od 100%, a maksimalno 524,00 KM/mjesec, druga godina 50%, a maksimalno 262,00 KM/mjesec);
 2. sufinansiranje troškova nabavke opreme, zakupa poslovnog prostora i repromaterijala potrebnih za obavljanje registrovane djelatnosti. Minimalan iznos koji može biti dodijeljen korisniku je 1.500,00 KM, a maksimalan 3.000,00 KM. Navedeni iznos će biti dodjeljen prema planu finansijskih troškova poslovne ideje koju će korisnici biti obavezni dostaviti uz prijavu na javni poziv i u zavisnosti od opravdanosti troškova potrebnih za registrovanu djelatnost što će ocjeniti Komisija za odabir korisnika podsticajnih sredstava.

Iznos utrošen za nabavku repromaterija i sufinansiranje troškova zakupa poslovnog prostora ne može biti veći od 1.000,00 KM.

Za ostvarivanje predmetnih podsticaja kandidati su uz prijavu (klik ovdje) na Javni poziv dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • biznis plan  (minimalno mora sadržavati: lične podatke o podnosiocu prijave,  opis poslovne ideje/proizvoda/usluge, tržišni pregled, marketing i prodaju, plan finansijskih troškova poslovne ideje sa predračunom);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji Biroa za zapošljavanje Kakanj;
 • rješenje o registraciji djelatnosti (ukoliko je firma registrovana);
 • obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti (ukoliko je firma registrovana);
 • ovjerenu izjavu da će nakon odobravanja podsticajnih sredstava, registrovanu djelatnost održavati u trajanju od najmanje 24 mjeseca  od dana potpisivanja ugovora o realizaciji projekta „Pokreni svoj posao u Kaknju“;
 • ovjerenu izjavu da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice nisu bili korisnici podsticajnih sredstava Općine namijenjenih za projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“;
 • ovjerenu izjavu da članovi uže porodice podnosioca zahtjeva nemaju i nisu imali istu ili sličnu registrovanu djelatnost (izuzev u opravdanim slučajevima odjave djelatnosti: penzionisanje člana porodice, nemogućnost obavljanja djelatnost zbog određenih poteškoća npr. invalidnost i sl.);
 • ovjerenu izjavu da podnosilac zahtjeva nije korisnik podsticajnih sredstava drugih institucija namijenjih za projekte samozapošljavanja.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ovu vrstu podsticaja ostaje otvoren do 10.04.2024. godine.

Odabrani kandidati će nakon što registruju djelatnost (za lica koja nisu registrovana) potpisati ugovor sa Općinom kojim će biti definisana međusobna prava i obaveze.

Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2024. godinu koji se može pogledati klikom ovdje

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj,  I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 – 15:30 sati ili pozivom na broj telefona 032 771 848.