VLADA ZDK I ZIRAATBANK BH: MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA KREDITNA LINIJA OD 7,55 MILIONA KM Istaknuto

Ministar za privredu Zeničko-dobojskog kantona Samir Šibonjić i predsjednik Uprave ZiraatBank BH Bulent Suer potpisali su danas u uredu premijera Nezira Pivića ugovor o plasmanu kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamate od strane ovog ministarstva za mala i srednja preduzeća koja posluju na području ovog kantona za 2023. godinu.

ZirratBank BH odabrana je putem javnog poziva, a kreditna linija vrijedna je 7.550.000,00 KM. Ministarstvo za privredu je obezbijedilo novčana sredstva u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM namijenjena za subvencioniranje kamate, a koja se odnosi na cijeli period trajanja kreditiranja. Maksimalan iznos kredita po korisniku je 500.000,00 KM.

-Ministarstvo se obavezuje da će subvencionirati godišnju kamatu u procentu od 3,00% za svaku djelatnost po svakom pojedinačnom kreditu za privrednog subjekta kome banka odobri kredit, tako da će privredni subjekti moći po izuzetno povoljnim uslovima doći do sredstava za ekonomsku stabilizaciju, održavanje likvidnosti, nabavku osnovnih sredstava, povećanje obima proizvodnje i/ili usluga te očuvanje postojećih i obezbjeđenje novih radnih mjesta – kazao je ministar Šibonjić.

Predsjednik Uprave ZirratBank BH Bulent Suer najavio je da će banka uskoro pokrenuti javnu kampanju za dodjelu kredita, izrazivši zadovoljstvo što je ovoj banci povjeren plasman kreditne linije čiji je cilj jačanje malih i srednjih preduzeća u Zeničko-dobojskom kantonu.

Pravo na kredit i subvenciju kamate moći će ostvariti pravna i fizička lica sa sjedištem na području ovog kantona, koja su u većinskom privatnom vlasništvu te registrovana kod nadležnog organa u skladu sa pozitivnim propisima, bez obzira na oblik organizovanja, a koja obavljaju djelatnost u području prerađivačke industrije, izuzev proizvodnje duhanskih proizvoda, koksa i rafiniranih naftnih derivata, zatim djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, informacija i komunikacija, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti te ostale uslužne djelatnosti subjekata male privrede iz Zakona o poticanju razvoja male privrede.

Premijer Nezir Pivić istakao je da je jačanje konkurentnosti sektora malih i srednjih preduzeća jedan od ključnih prioriteta Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

-Privreda ZDK-a je kičma razvoja države Bosne i Hercegovine. Sa time u vezi, Vlada će pripremiti nove i nastaviti postojeće programe subvencioniranja malog i srednjeg poduzetništva, obrta i samozapošljavanja. Poduzet ćemo aktivnosti sa ciljem stimulacije izvoza i jačanja izvoznog potencijala privrednih subjekata u našem kantonu te intenzivirati aktivnosti u procesu digitalizacije i modernizacije oblasti privredne proizvodnje i prerađivačke industrije – rekao je premijer ZDK.

Najavio je i aktivnosti Vlade na unapređenju okruženja za privredni rast i razvoj te privlačenje investicija, kao i nova ulaganja u poslovnu infrastrukturu, posebno industrijske i poslovne zone u jedinicama lokalne samouprave, kako bi se privrednicima i novim investitorima omogućili što kvalitetniji uslovi za rad i poslovanje.

Press služba ZDK