VLADA ZDK: Izvršena isplata za 1555 korisnika četvrte rate boračkih stipendija (Općini Kakanj – 17.500,00 KM)

vlada-zdk

Isplata četvrte rate boračkih stipendija – Vlada Zeničko-dobojskog kantona je osigurala i izvršila  isplatu četvrte rate stipendije za 1555 korisnika stipendija, studenata – branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2015./2016. godinu u iznosu od 206.050,00 KM.

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeća:
•    Grad Zenica – 47.550,00 KM,
•    Općina Breza – 8.500,00 KM,
•    Općina Doboj Jug – 8.050,00 KM,
•    Općina Kakanj – 17.500,00 KM,
•    Općina Maglaj – 17.200,00 KM,
•    Općina Olovo – 9.750,00 KM,
•    Općina Tešanj – 17.050,00 KM,
•    Općina Usora – 5.150,00 KM,
•    Općina Vareš – 9.450,00 KM,
•    Općina Visoko – 22.200,00 KM,
•    Općina Zavidovići – 24.950,00 KM
•    i Općina Žepče – 18.700,00 KM.

Dana 28. 11. 2016.godine istekao je rok podnošenja zahtjeva na konkurs za dodjelu stipendija studentima-braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2016./2017. godinu. U toku je bodovanje kandidata i priprema za isticanja preliminarnih lista u općinama Kantona. Uvidom u preliminarnu listu aplikanti imaju mogućnost uvida u broj ostvarenih bodova i mogućnost podnošenja prigovora na uočene greške i nedostatke na istoj.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona će i u narednom periodu pokušati iznaći mogućnost isplate preostalih rata boračkih stipendija svakog narednog mjeseca, tako da će u decembru mjesecu nastojati da osigura i sredstva za isplatu 5 rate stipendije.