Vlada ZDK odobrila sredstva za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoliša.

zdk-građani-a-620x310

Vlada Zeničko dobojskog kantona je na današnjoj sjednici odobrila interventnu pomoć za općine Vareš i Žepče, ali će sredstva biti operativna nakon što se ispune preduslovi,prije svega predviđana procedura i kriteriji. Prihvaćen je  Program sufinansiranja zapošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva.

Usvojen je i set odluka vezanih za Zenički univerzitet.Za općinu Vareš opredjeljeno je 100.000,a za općinu Žepče 50.000 maraka,potvrdio je Fahrudin Brkić,komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite.

No,kako kaže,općine moraju ispoštovati predviđenu proceduru za interventnu pomoć.Najveće štete u pomenutim općinama,u vremenskim nepogodama od nedjelje,24. jula, nastale su na putnim komunikacijama.

Premijer Miralem Galijašević ukazuje da je za procjenu stanja oštećenja puta za Stupni do formirana komisija,te da od općinskih vlasti dobije preciznu odluku. Imamo više varijanti sanacije puta za Stupni do,koje različito i koštaju,kazao je Galijašević.

Vlada je dala saglasnost na „Program sufinansiranja zapošljavanja mladih osoba,do 35 godina starosti,visoke ,srednje stručne spreme i KV ,bez radnog iskustva.Ukupno planirana sredstva po ovom programu iznose 700.000 maraka,za zapošljavanje 100 mladih VSS i 100 sa srednjom spremom,pri čemu bi 70 posto pripravnički posao trebalo odraditi u realnom, a 30 posto u javnom sektoru.

Program će se realizovati u saradnji sa Službom za zapošljavanje.Data je saglasnost na visinu školarine  studenata za narednu akademsku godinu, te odobren dodatni upis 18 studenata,pripadnika branilačke populacije,koji nisu prošlu predviđenu kvotu na nekom od fakulteta a ispunjavaju druge uslove.

Za prvu godinu novoformiranog Medicinskog fakulteta,kako ističe ministar Mensur Sinanović odobren je upis 40 redovnih i 20 samofinansirajućih studenata. U vezi ovoga donijeta je i odluka o izmjeni statuta Kantonalne bolnice Zenica ,kako bi mogla biti i Univerzitetska bolnica.Vlada je prihvatila i Informaciju o stanju u nevladinom sektoru za prošlu godinu.

Ministar pravosuđa i uprave, Mirnes Bašić  ističe da je u registru 1,559 udruženja iz 15 djelatnosti,pri čemu je prošle godine brisano 205,a 93 novoregistrovana. Iz budžeta ZDK za rad nevladinog sektora prošle godine je izdvojeno 1.800.000,a zajedno sa Gradom Zenica i ostalim općinama ZDK ukupno 4 miliona i 295 hiljada maraka.Vlada je danas odobrila sredstva za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoliša.