Vlada ZDK podržala projekat grijanja općina Kakanj, Visoko i Breza iz TE Kakanj

Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je Zaključak o davanju saglasnosti na Nacrt Protokola za realizaciju Projekta snabdijevanja toplovodnom energijom iz TE „Kakanj“ područja do/i Sarajeva.

Kako je riječ o Projektu od šireg društvenog interesa, od svih interesnih strana se tražila podrška i aktivno učešće na realizaciji Projekta. Interesne strane sa područja Zeničko-dobojskog kantona, pored Vlade Zeničko-dobojskog kantona, su i općine Kakanj, Visoko i Breza koje su prethodno dale saglasnost za realizaciju ovog projekta.

Na prijedlog Vlade Federacije BiH, JP Elektoprivreda BiH je uradila Studiju o izvodljivosti „Opravdanost snabdijevanja toplinskom energijom iz TE „Kakanj“ područja do/i Sarajeva. Osnovni cilj Studije bio je ispitati i utvrditi da li je i pod kojim uslovima opravdano snabdijevanje toplinskom energijom proizvedenom u kogeneracijskom postupku sa električnom energijom u TE „Kakanj“ područja do/i Sarajeva.

Ovaj projekat je vrijedan 230 miliona KM, snaga mu je 300 MGV. Ekološki je prihvatljiv.