Za više od 10.000 eura obavezna prijava unosa i iznosa iz BiH

Svi putnici koji unose ili iznose gotovinu ili vrijednosne papire u iznosu većem od 10.000 eura dužni su da prijave carinskom organu na svakom graničnom prijelazu u Bosni i Hercegovini, podsjećaju iz Uprave za indirektno oprezivanje (UIO) BiH.

Vlade Republike Srpske i Federacije BiH donijele su odluke kojima se mijenjaju postojeći propisi koji regulišu iznošenje i unošenje efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i vrijednosnih papira.

Prijava unosa ili iznosa gotovine, čekova ili vrijednosnih papira vrši se na obrascu za prijavu gotovine koji je moguće dobiti na svim međunarodnim graničnim prijelazima od carinskih služnenika, ili preuzeti sa internet stranice www.uino.gov.ba

Na poleđni obrasca za prijavu gotovine navedeno je detaljno uputstvo kako se dokument popunjava, a zatim predaje carinskom službeniku koji je na zahtjev putnika obavezan jedan ovjeren primjerak vratiti putniku koji je izvršio prijavu gotovine, čekova ili drugih vrijednosnih papira.

Navedenim propisi su donijeti u cilju usklađivanja sa preporukama Stručne grupe za finansijsko djelovanje (FATF) i njima je: povećan iznos iznad kojeg je fizičko lice obavezno da prijavi svako iznošenje i unošenje gotovine na 10.000 eura, utvrđena obaveze prijave, pored efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka i čekova, i hartija od vrijednosti i svih drugih fizički prenosivih instrumenata plaćanja u skladu sa propisom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te je propisan obrazac za prijavu gotovine.

 

( Source.ba )