Zaboravljeni Rimski most kod Ustikoline

most

Iako se nalazi na Listi nacionalnih spomenika BiH od 2005. godine, Rimski most u Ustikolini skoro da je zaboravljen.

Most je izgrađen od kamena i nalazi se na samom ušću Gabelskog potoka u rijeku Drinu, na njenoj desnoj obali u mjestu Kožetin, udaljen od Ustikoline četiri kilometra nizvodno. Iako je most sačuvan u svom izvornom obliku, zbog lošeg stanja, ga mogu koristiti samo pješaci.

Predsjednik Udruženja „Kulturna baština“ BPK Goražde, Eldin Baljević, navodi da je most rađen od klesanog kamena s jednim lukom (širina luka je 3,3 metra, raspon luka je 5,5 metara, a visina mosta iznad korita potoka je 5,8 metara), i da prema načinu gradnje, obradi kamena i starosti predstavlja spomenik od neprocjenjive važnosti. Također ističe da je most sagrađen na stromom terenu i da njegova sadašnja dužina iznosi blizu 10 metara, te da je izgrađen od blokova lomljenog kamena različitih dimenzija. Na mostu se ne mogu vidjeti dekoracije ili natpisi, jer je most većim dijelom prekriven mahovinom.

Starost druma na kojem je most sagrađen procjenjuje se na otprilike 2.000 godina, prema načinu na koji je most izveden, građevinskom materijalu i vezivu koje je upotrijebljeno, te rustikalnosti koju most posjeduje i vremenu njegove gradnje, može se smjestiti u kasni srednji vijek.

(Medina K./kakanjinfo.com)