Zagrađe: Simbol ovog kraja je planinarsko izletište Bočica

Mjesna zajednica Zagrađe

Simbol ovog kraja je planinarsko izletište Bočica.

cb914249-efcc-4bc6-8e23-b1232a7a64c6Mjesnu zajednicu Zagrađe čine mjesta Zagrađe, Semetiš i Halinovići.Selo Zagrađe dobilo je ime po svom položaju za Gradom (Ivničkom Gra-dinom). Malo dalje od Gradine kota dijeli ovo naselje od Ivnice, brdo Krevnik od Donje Zgošće, od Ričice put što void uz kotu Žitelj – Garci – Muadinovići– Bočica, a predio Bočice – Ravnica –Igrišća dijeli od Semetiša. Brdo Bočica dijeli Semetiš od Lipnice, odnosno Bočica – Igrišće – Gradina dijeli od Zagrađa. Selo Halinovići od ovog dijela sa istočne strane odvaja rijeka Trstionica od Nažbilja,a od sela Gornje Zgošće na zapadu dijeli put što ide od Žitelja preko Garaca i Muadinovića u Vukanoviće.

Brdo Kitiševac dijeli od sela Živalja I Teševa na jugu, a od Ključa do Gornje Lipnice na sjeveru. Ova mjesna zajednica nalazi se na udaljenosti oko 7 kilometara od Kaknja, koja ima oko 160 domaćinstava sa cca 580 stanovnika. Stanovništvo se većino mbavi poljoprivredom i stočarstvomdok jedan manji broj stanovnika radi u kakanjskim preduzećima.Na ovim području nalazi se jedna među najstarijim džamijama naših krajeva. Pretpostavlja se da je sagrađena prije više od četiri stotine godina.

Od historijskih obilježja spominje se grčko groblje (oko deset grobova) koje se nalazi na predjelu Gradine.Od značajnih događaja vrijedno je spomenuti probijanje puta kroz stijene od mjesta Zgošće prema Tršću i Zagrađu. Radovi su otvoreni davne 1962. godine i uz stalne popravke i dogradnje put biva završen 2006. godine kada je i položen asphalt sve do sela. Iste godine je uvedena I autobuska linija na relaciji Kakanj – Zagrađe tako da danas autobus iz sela saobraća oko pet puta dnevno.

Mještani su električnu energiju doveli u selo1955. godine, a vodosnabdijevanje je riješenotek 1972. godine. Jedan od simbola ovog kraja je planinarsko izletište Bočica. Planinarski dom Bočica nalazi se na 920 metaranadmorske visine, a udaljen je oko deset kilometara od Kaknja.

Planinarski dom je okružen bjelogoričnomi crnogoričnom šumom, a okolina je idealna za planinske višednevneboravke, sportska druženja, logo-rovanje, lagane šetnje, planinski biciklizam i mnoge druge rekreativne aktivnosti.Svi oni koji vole planinarenje znaju da se svake godine održava manifestacija pod nazivom „Dipijevimstazama“ nastala u znak sjećanja na preminulog člana PD „Bočica“ Ediba Dogdibegovića – Dipija.

Hamid Hadžić