ZAHIDU MUŠANOVIĆU ISPORUČEN ELEKTROMOTORNI DODATAK ZA INVALIDSKA KOLICA NA MEHANIČKI POGON 

U prostorijama Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona izvršena je isporuka elektromotornog dodatka za invalidska kolica na mehanički pogon Zahidu Mušanoviću, ratnom vojnom invalidu, paraplegičaru i amputircu.Ovo ortopedsko pomagalo je nabavljeno putem provedenog postupka javne nabavke, gdje je kao najpovoljniji ponuđač izabran OTTO BOCK ADRIA Sarajevo. Ministarstvo je za navedeno pomagalo izdvojilo 14.940,00KM bez PDV-a, a u postupku javne nabavke vodilo se računa da se obezbjedi pomagalo sa tehničkom specifikacijom dostavljenom od strane krajnjeg korisnika.

Ministarstvo je, kao i do sada, pokazalo spremnost i odlučnost u obezbjeđivanju osnovnih potreba koje će omogućiti našim paraplegičarima bolji i kvalitetniji život, a imajući u vidu njihov doprinos tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.

– Meni kao ministru je ukazana prilika da mogu na zakonit i transparentan način, provođenjem postupka javne nabavke, olakšati svakodnevnicu ovih ljudi koji su nas zadužili doprinosom tokom agresije na RBiH – istakao je resorni ministar Adnan Sirovica.

Trenutno je u toku i postupak nabavke fiksnog lifta za kadu za dizanje nepokretne osobe za paraplegičara Šefika Patkovića, a ubrzo se očekuje isporuka pomagala.

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona