Zavidovićanin Haris Hodžić novi direktor BH Telecom d.d. Direkcija Zenica

Uprava BH Telecom d.d. Sarajevo imenovala je danas regionalne direktore BH Telecom-a. Tako će novi direktor regionalne direkcije BH Telecom-a za područje Zeničko-dobojskog kantona biti Haris Hodžić iz Zavidovića.

Ovo je prvi put da će regionalnom direkcijom BH Telecom-a, koja broji preko 300 uposlenih, upravljati Zavidovićanin.

Haris Hodžić je krajem 2015. godine postao uposlenik u kompaniji BH Telecom kao jedan od najboljih studenata sa područja FBIH, a nakon 8 godina postaje i direktor ove kompanije.

Rođen 1992. godine. Diplomirani ekonomista. Diplomirao na Univerzitetu u Zenici. Dobitnik priznanja Zlatni student. Zaposlen u JP „BH Telecom“ kao menadžer velikih korisnika. Potpredsjednik OO SDP BiH i dugogodišnji Predsjednik Foruma mladih OO SDP BiH Zavidovići. Društveno aktivan. Aktuelni predsjednik Savjeta MZ Rujnica.

Hodžić je tokom svog školovanje tri puta nagrađivan kao nadareni student od strane općinskog načelnika Zavidovića, dva puta nagrađen poveljom dekana Ekonomskog fakulteta u Zenici za najbolji prosjek i izvrsne rezultate tokom studija sa općim prosjekom 9.4 svih položenih ispita, što je na kraju rezultiralo i pozivom za zaposlenje u renomiranoj kompaniji BH Telecom d.d. Sarajevo.

Osim toga, Hodžić je i društveno aktivna osoba. Trenutno vodi mjesnu zajednicu Rujnica sa pozicije predsjednika Savjeta MZ, a također obavlja i funkciju gradskog vijećnika u Gradskom vijeću Zavidovići.