Sušenje VEŠA NA BALKONIMA je DOZVOLJENO: U Kaknju će se pisati kazne i do 500 KM za sušenje veša na vanjskoj strani zida i prozorima u užem gradskom području

Kako je definisano propisima Službe za inspekcijske poslove Općine Kakanj stanari u zgradama koje se nalaze u glavnim ulicama u užem dijelu ili koje su okrenute prema glavnim saobraćajnicama ne bi smjeli prostirati i sušiti veš NA prozorima. Kako je definisano propisima Službe za inspekcijske poslove Općine Kakanj sušenje veša na prozorima i vanjskim zidovima smatra se, narušava urbani izgled određenog prostora i za one koji se ne pridržavaju ovog propisa, predviđene su kazne od 50 do 500 KM.

Prema informacijama iz Službe za inspekcijske poslove Općine Kakanj, komunalna inspekcija nadležna je za prekršaje koje građani prave kada je u pitanju sušenje veša sa vanjskih strana stambeno-poslovnih zgrada ali ne i balkona , na njima je dozvoljeno sušenje veša. Inspekcija djeluje po prijavi ili nakon što prethodno sama utvrdi nepravilnosti, Inspekcija u svom godišnjem planu i programu ima predviđen dio gdje je dužna da povremeno prati i obilazi određene ulice. Sušenje i prostiranje nekog veša u stambeno-poslovnim zgradama zabranjeno je sa ulične strane i sa dijela zidova vanjske strane. Mi pod tim podrazumjevamo glavne ulice, kazao je u izjavi za portal Kakanjinfo Amir Dedić, šef Službe za inspekcijske poslove Općine Kakanj i dodao da je sušenje veša dozvoljno na balkonima a ne kako se prvobitno pojavila informacija u javnosti.

Kakanjinfo

I ranije su svake godine bile obavijesti za vlasnike-korisnike stambenih jedinica i poslovnih prostora u stambenim i stambeno–poslovnim zgradama da su zabranjene slijedeće radnje i pojave:

  • zabranjeno je na vanjskim dijelovima zgrada/objekata kao što su balkoni, lođe, terase i sl, gomilanje starih stvari, ostataka namještaja i sličnih predmeta koji narušavaju estetski izgled zgrade/objekta;
  • zabranjeno je sa prozora, balkona, lođa-terasa, kao i drugih dijelova zgrada/objekata, istresanje krpa, tepiha i slično;
  • zabranjeno je sušenje veša  sa ulične strane zgrade, a misli se na sušenje veša koji visi preko ograde balkona ili koji visi sa improviziranih štrikova koji se nalaze van prostora balkona, a takve improvizacije najčešće čine oni koji su izvršili ograđivanje balkona pa poslije toga i postavljanje improviziranog štrika van balkona, kao i oni koji nemaju balkon. Sušenje na balkonu je dozvoljeno;
  • zabranjeno je bacanje smeća, raznih predmeta, prosipanje tečnosti sa balkona ili na bilo koji drugi način prljanje zgrada/objekata ili javne površine ili prolaznika;
  • zabranjeno je i da se drugim radnjama (postavljanjem štrikova za veš i vješanjem veša i sl) ometa prolaz pješaka ili motornih vozila ili susjeda;
  • na fasadama zgrada/objekata koje su neposredno okrenute prema glavnim ulicama (glavna fasada), zabranjeno je postavljanje spoljašnih jedinica klima uređaja, satelitskih antena, određeni oblici građenja ili postavljanje drugih uređaja ili naprava (dimnjaka, odvodnih cijevi, naprava za sušenje veša i sl).