Zlatna medalja za Doc.dr. Haračić Nedžada na sajmu inovacija i poduzetništva


Inovacija pod nazivom „Metoda integracije procesa za proizvodnju cementa i sode u cilju smanjenja emisije CO 2 “

Na nedavno održanom međunarodnom sajmu inovacija i poduzetništva „Sarajevo 2020“, Doc. dr. Nedžad Haračić zajedno sa kolegama Prof.dr. Zehrudin Osmanović, Mr. Nisad Avdić i Mr. Damir Mulamehmedović osvojili su zlatnu medalju za inovaciju pod nazivom „Metoda integracije
procesa za proizvodnju cementa i sode u cilju smanjenja emisije CO 2 “.

Virtuelna platforma sajma okupila je 1200 registrovanih posjetilaca, a program su otvorili organizatori
sajma, član Predsjedništva BiH gospodin Šefik Džaferović, ambasadorica Kraljevine Švedske u BiH,
Johanna Strömquist, regionalna direktorica Finance in Motion Mejra Juzbašić Bajgorić, poduzetnica
Dušanka Ilić i inovatori Mate Rimac i Mirza Cifrić. Od ukupno 36 prijavljenih inovacija iz Slovenije,
Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine, dr. Haračić i članovi njegovog projektnog tima su zaslužni za to što je jedina nagrada koje je pripala BiH otišla upravo ruke navedenog tima.

Srebrenu medalju je osvojio konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo iz Slovenije za inovaciju „Memory device and method for its operation – superprovodnik“, dok je bronzana medalja pripala savezu inovatora iz Beograda za inovaciju pod nazivom „Ekološki prihvatljiva tehnologija za proizvodnju gelnih premaza i protivpožarnih materijala koristeći bio-obnovljive i otpadne materijale“.


U razgovoru za naš list dr. Haračić je istakao da je veliko zadovoljstvo biti dio jednog ovakvog događaja kao što je ovogodišnji sajam inovacija i poduzetništva pogotovo kada neko prepozna značaj
vašeg pronalaska i kada osvojite ovako vrijednu nagradu. Globalna je priča smanjenje emisije CO 2 u svijetu te se nadamo da će naša inovacija koja predstavlja sinergiju procesa proizvodnje cementa i
sode imati za rezultat smanjenje emisije CO 2 iz navedenih sistema. Danas je fokus velikih industrijskih sistema upravo na iznalaženju novih tehnologija koje će rezultirati smanjenjem emisije CO 2 u atmosferu.

Saznanja do kojih smo došli govore da do danas u svijetu ne postoji niti jedan integrirani sistem (proizvodnja cement-soda) koji tretira CO 2 na način kako smo mi predložili u našem inovativnom rješenju.


Dr. Haračić ističe da je jedna od mogućnosti smanjenja emisije CO 2 u atmosferu proces ukapljivanja
plinova za čiju realizaciju bi trebalo izdvojiti značajna finansijska sredstva te ovo nije realna opcija bar
kada je riječ o BiH. Do danas analizirane tehnologije prezentirane u naučnim i patentnim publikacijama uglavnom daju određena rješenja uz značajno poskupljenje procesa proizvodnje čak i
do 70 % uz napomenu da i dalje ostaje neadekvatno konačno zbrinjavanje CO 2 .

Vrlo je mali broj patentnih rješenja koji integriraju dva ili više procesnih sistema a koji podrazumijevaju potpuno zbrinjavanje CO 2 kao što je slučaj sa našom inovacijom.

Za razliku od pomenutih metoda ukapljivanja CO 2 koje predstavljaju dodatnu investiciju, poskupljuju
proces proizvodnje, povećavaju cijenu finalnog proizvoda, te u konačnici nisu rješenje za trajno
zbrinjavanje CO 2 , procesna struktura integracije sistema za proizvodnju cementa i sode predstavlja
sasvim novo rješenje. Benefiti integracije dva procesna sistema kada je riječ o cementnoj industriji
ogledaju se u smanjenju potrošnje energije do 60 %, povećanju kapaciteta proizvodnje do 44%,
povećanju stabilnosti procesa, boljim finansijskim pokazateljima i teoretski nultom emisijom CO 2 .

S druge strane koristi za proces proizvodnje sode odnose se na povećanje kapaciteta proizvodnje,
smanjenje količine visokokarbonatnog taloga kao otpada i stvaranje povoljnijeg ekonomski efekta.

Uz sve gore navedene prednosti, kvalitet cementa i amonijačne sode ostaje nepromijenjen i u skladu sa zahtjevima normi, ističe dr. Haračić.

Prezentiranje našeg patenta kao i rezultata istraživanja koje smo objavili na pomenutom sajmu
inovacija u Sarajevu je bila samo ja bih rekao generalna proba za finalni nastup koji planiramo
realizirati na području EU. Naime, uzimajući u obzir značaj tematike elaborirane u patentnom
rješenju smatramo i realno očekujemo da će kompanije i organizacije iz EU prepoznati prednosti
ovakvog pristupa kada je riječ o smanjenju emisije CO 2 te da ćemo u budućnosti uspostaviti
međusobnu saradnju sa kompanijama iz EU.

Dakle mi vjerujemo da je ovo početak jedne lijepe priče koja je počela u BiH ali da će se odjek o benefitima ovakvog tehnološkog pristupa proširiti do zemalja EU što je i naš cilj, istakao je na kraju dr. Haračić.

Kakanjinfo