Aktivnosti JU “MLADOST” Kakanj i Udruženja “Kali Sara”; Podijeljeni poklon – setovi odjeće za 50 mališana u vrtiću Mladost

 

img_6998

Prije nekoliko dana predstavnici udruženja “Kali Sara – Romski informativni centar” su izvršili podjelu setova odjeće djeci u JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” u Kaknju.

Ova aktivnost je sprovedena u sklopu projekta „Povećanje stope upisa djece u predškolske ustanove u pet (5) općina sa posebnim fokusom na romsku djecu” a koje pomenuto Udruženje realizira u saradnji sa općinama i vrtićima. Sam projekat je finansijski podržan od UNICEF BiH, kroz čiju su realizaciju uručeni setovi za 30 dječaka i 19 djevojčica. U okviru ovog projekta je planirano da se podijeli ukupno 300 setova odjeće a pakete kakanjskim mališanima je dodijelio tim Kali Sare. Ovoj podjeli paketića su prisustvovali predstavnici udruženja Kali Sara – RIC gđa Sanela Bešić, gosp. Dervo Sejdić, direktorica JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” gđa Helmina Murtić, stručna saradnica gđa Aida Hasagić, asistentica u vrtiću gđa Biljana Simikić i lokalni romski koordinator Edin Sejdić.

img_20161010_114519

Cilj ovog projekta je razvijanje institucionalnih kapaciteta i usluge u izabranim općinama/gradovima kod donosioca odluka i vaspitača kako bi se povećao upis u predškolske institucije (s posebnim naglaskom na romsku djecu) i povećala svijest o važnosti predškolskog obrazovanja.

Direktorica JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” gđa Helmina Murtić.

Projekat „Pohađanje djece u vrtiću za rano učenje“ daje i prve pozitivne rezultate!

„U sklopu akcionog projekta koji je predviđen da traje 5.mjeseci a tiče se poludnevnog programa za romsku i neromsku djecu, za 50 toro djece gdje je Udruženje Kali Sara jedan od partnera na projektu, oni su  odlučili da djeci koja pohađaju program „Pohađanja djece u vrtiću za rano učenje“, s fokusom na romsku djecu upriliči dodjelu osnovnih stvari od pribora, odjeće a koje bi im na određen način olakšale i pomogle samoj djeci u što redovnijem pohađanju u zimskom periodu koji nam dolazi. Tako da su nas ranije prije nego su i nabavljeni pokloni i paketi za djecu prije toga pitali sami sponzori pitali šta je to najbolje što bi trebalo da se obezbijedi djeci u vrtiću. Mi smo po našoj procjeni mi evidentirali činjenično stanje i da bi najviše djeci pomogle kvalitetne stvari poput: donjeg veša, potokušlje, trenerke, majice kratkih i dugih rukava, čarapice, pape za boravak u vrtiću i naravno rusačič u koji će sve to naravno stati, što je na kraju i obezbijeđeno za svako dijete zavisno od uzrasta i godina.

Obzirom na to smatramo da će posebno time djeca romske populacije kojima je data prilika redovnije pohađati vrtić a to su ranije naveli njihovi roditelji da su to bili neki od ključnih razloga zašto romska djeca nisu mogla da pohađaju vrtić i mi smatramo da smo na taj način prevazišli taj dio problema.

Inače kako smo već naveli ovo Udruženje je partner na ovom projektu i daju znatnu podršku kako sa stručne tako i sa finansijske strane ali i u obuci roditelja, odgajatelja jer vrlo je teško povezati djecu koja dolaze tkoreći iz različitih socijalnih sredina, različitim predznanjima, tako da smo na neki način uspjeli odgovoriti zadatku koji je bio pred nama.

Ovaj program za romsku i neromsku djecu je već dao i prve pozitivne rezultate a jedan od njih je da su dvoje djece, odnosno njihovi roditelji kroz ovaj program upisali svoju djecu iz poludnevnog u cjelodnevni redovan program“, za portal kakanjinfo, izjavila je direktorica JU Mladost Kakanj, Helmina Murtić.

[foogallery id=”9180”]