Aldin Šljivo postao savjetnik Mirsada Zaimovića

Nakon što je zvanično dužnost načelnika Općine Kakanj preuzeo novoizabrani načelnik Mirnes Bajtarević, u javnosti se govorilo o mogućoj poziciji na koju će biti imenovan bivši načelnik općine Aldin Šljivo, pa se prvo govorilo da je to pozicija direktora Javnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Kakanj, te preko nekih portala možda i premijerska.

Međutim, nakon imenovanja Muamera Čelebića na navedenu poziciju, Aldin Šljivo je odmah poslije, početkom tekuće godine tada nezvanično a sada već zvanično je imenovan za savjetnika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Mirsada Zaimovića.

Time je Federalni parlament “ojačan” s još jednim kakanjcem i mladim političarem. Poznato je da je Aldin Šljivo 2.godine obnašao poziciju načelnika Općine Kakanj a prije toga je bio direktor JU KSC Kakanj.

Kakanjinfo