Beba, Vida i Radojka su čuvene kakanjske babice

Beba, Vida i Radojka su čuvene kakanjske babice

„Gotovo da nema žene u Kaknju koja ne zna ili bar nije čula za babice Bebu, Vidu i Radojku.

Porodile su na stotine majki, isto toliko djece, akušersku djelatnost obavljale u Domu zdravlja, ali i na terenu. O tome kako je u njihovu vrijeme bilo raditi ovaj izuzetno odgovorni i human posao, razgovaramo sa sestrama Vidom i Radojkom.

Obje su radni vijek provele u Kaknju, a u penziji su od 1978.“U naše vrijeme se radilo i po 24 sata.

Za jednu dežuru se znalo poroditi i po desetak žena. Ginekolog nam je dolazio samo dva puta sedmično iz Sarajeva, i to nakratko, da bi pregledao trudnice. Sve ostalo smo same radile.

”Na radno vrijeme, kažu, nisu ni pomišljale. Radilo se sve dok treba, do iznemoglosti. Do otvaranja porodilišta 1953. godine odlazak na teren je bio svakodnevan.“Žene smo porađale na talašnici, na sijenu… nastavljaju svoju priču sestre koje su mnogo dale svom pozivu dodajući da je „današnjim babicama milina raditi“.”

Kakanjinfo