Radnici JP Vodokoma pred proljeće: Čiste, metu, sapiru, vrše pripreme za sadnju cvijeća

Javno preduzeće “Vodokom” Kakanj je pokrenulo veliku akciju čišćenja i uređenja javnih površina pred dolazak proljeća.

Proteklih dana intenzivno se radilo na pranju i metenju ulica, pranju i čišćenju poklopaca podzemnih kontejnera, čišćenju kontejnerskih mjesta, kupljenju rasutog otpada, odzimljavanju cvijetnjaka… Ove aktivnosti se nastavljaju.

Kakanjinfo