Izašao “Popisni defter visočke i zeničke nahije” autora Emira Demira

Iz štampe izašao prevedeni i obrađeni “Popisni defter stanovništva i domaćinstava visočke i zeničke (Brod) nahije za 1266.h.h./1850.godinu, Područje današnje općine Kakanj”

Svečanim prijemom u uredu načelnika za našeg sugrađanina dr.sc. Emira Demira, danas je ozvaničen završetak velikog i za Kakanj posebno važnog naučnog projekta.

Naime, iz štampe je izašao prevedeni i obrađeni “Popisni defter stanovništva i domaćinstava visočke i zeničke (Brod) nahije za 1266.h.h./1850.godinu, Područje današnje općine Kakanj”.

Prijevod i obrada ovih veoma važnih zabilješki s polovine 19. vijeka djelo je našeg sugrađanina dr.sc. Emira Demira, dok je Općina Kakanj izdavač. Uz čestitke na realizaciji velikog i vrijednog posla, načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević je uputio izraze zahvalnosti dr. Demiru za sveukupni angažman na polju spašavanja od zaborava i stavljanja na uvid naučnoj i drugoj javnosti važnih i zanimljivih činjenica iz prošlosti Kaknja.

Općina Kakanj kao izdavač će primjerke ove knjige distribuirati bibliotekama, mjesnim zajednicama i drugim subjektima, a sve sa ciljem da bude dostupna što većem broju čitalaca.Uskoro objavljujemo i link za elektronsku formu pomenutog djela.

Kakanjinfo