Muamer Čelebić v.d. – direktor JP “Grijanje” Kakanj

Nakon što je od 2015. godine do 2020. godine obavljao funkciju direktora Javnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Kakanj, Mirnes Bajtarević je na lokalnim izborima koji su održani 15. novembra 2020. godine kao kandidat Stranke demokratske akcije (SDA) Kakanj izabran za načelnika Općine Kakanj.

Naime, poslije zvaničnog preuzimanja dužnosti načelnika Općine KAKANJ, Mirnesa Bajtarevića, na njegovo mjesto je imenovan (v.d.) Muamer Čelebić.

Rođen 29.10.1976. godine u Kaknju. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Kaknju, a Ekonomski fakultet na Univerzitetu u Sarajevu. Bio zaposlen u Investiciono – komercijalnoj banci DD Zenica. Oko deceniju radio na poslovima “Projektant informacionih sistema”, a od 2013. godine na mjestu “Rukovodilac ekspoziture” u ekspozituri Kakanj. Predsjednik N.O. J.P. «Kakanj-sport» d.o.o. Kakanj i predsjednik Komisije za budžet i finansije pri OV Kakanj. Član SDA od punoljetstva, a od maja 2013. godine član OIO SDA Kakanj. Aktivno govori engleski jezik. U kantonu bio zastupnik u mandatu 2014-2018. Savjetnik općinskog načelnika Kakanj od marta 2020.godine. Sada je v.d. direktor JP Grijanje Kakanj.

Kakanjinfo