Jasmin Mušanović (vijećnik OO SBB KAKANJ) – Volio bih da se interventna sredstva povećaju jer su ljudima za liječenje neophodna

Na jučerašnjoj sjednici OV Kakanj Doc.dr Jasmin Mušanović (vijećnik OO SBB KAKANJ), je govorio o važnosti i mogućnosti povećanja interventnih sredstava a koja su namijenjena prvenstveno za potrebe liječenja kakanjaca i koliko je važno da se vijećnici osvrnu na taj problem. Naime, intervetna sredstva a koja su obezbijeđena (50.000 KM) zahvaljujući Općini Kakanj, odnosno prijedlogu načelnika Općine Nermina Mandre a za potrebe liječenja građana Kaknja su do kraja aprila prema informacijama komisije potrošena i to prva četiri mjeseca tekuće godine.

Obzirom na veliki broj zahtijeva građana Općine Kakanj za ovu namjenu na jučerašnjoj sjednici je govorilo nekoliko vijećnika a među njima je govorio i Haris Veispahić (SDA KAKANJ), koji je istakao je da je ovaj iznos sredstava samo bio neka test faza da se vidi u kojem pravcu da se dalje ide, te je naglašeno da su svakako u narednom periodu neophodni koraci ka povećanju ovih sredstava.

Jasmin Mušanović je istakao važnost povećanja ovih sredstava i istakao je da kada imate pacijenta sa karcinom u kući da za potrebe njegovog liječenja ni iznos od 50.000 maraka nije dovoljan jer je i sam to osjetio na vlastitoj koži.

Da Mušanović suosjeća sa svojim građanima na ovoj sjednici OV Kakanj je još stakao da bih veoma volio da aktuelno vijeće zajedno sa načelnikom Nerminom Mandrom koji je i prvi predložio raspoloživ iznos za svoje građane, ovaj iznos svi zajedno povećaju da se izmijene i dopune kriterija kada su u pitanju prijave na interventna sredstva, jer je činjenica da niti jedan zahtjev nije iste težine a na kraju je pohvalio volonterski rad komsiije koja se sastajala u zgradi JU Centar za socijalni rad kako bi višesatno razmatrala pristigle zahtijeve oboljelih građana Kaknja ili u prijekoj socijalnoj potrebi kojih je iz dana u dan sve više i više.

Na samom kraju svog izlaganja rečeno je da nikome od građana koji se nađu u sličnoj situaciji nije jednostavno zakucati na vrata JU Centra za socijalni rad ili Općine Kakanj i tražiti pomoć.

H.H./Kakanjinfo.com