Mirza Ganić novi direktor direkcije BH Telecoma u Zenici

BH-Telecom-Mirza-Ganić

Fikret Brdarević (1955) je u proteklih 12 godina obavljao funkciju direktora direkcije BH Telecoma u Zenici.

Mandat Brdareviću je istekao 31. jula ove godine. Mirza Ganić je imenovan 1. augusta na funkciju novog direktora direkcije BH Telecoma u Zenici.

Ganić je rođen 16.7.1981. godine u Sarajevu. Diplomirani inženjer saobraćaja i komunikacija i pred zvanjem magistra tehničkih nauka. Zaposlen u BH Telecomu, Direkcija Zenica na mjestu šefa Službe za prodaju.
Predsjednik Asocijacije mladih SDA Zeničko-dobojskog kantona, potpredsjednik OO SDA Visoko i član više radnih tijela unutar Stranke.
Dva puta biran u općinsko vijeće Visoko, bio i poslanik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, a trenutno obavlja funkciju zastupnika u Parlamentu FBIH. Oženjen i otac jedne kćerke.