Nedostatan iznos od 105.000,00 KM za izgradnju “azila za pse” u Kaknju – navode iz Zavoda

Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Poništili smo postupak javne nabavke

Poštovani, na Vaš (portala Kakanjinfo.com) upit direktoru Zavoda za planiranje Zijadu Neimarliji a vezan za izgradnju “azila za pse” dajemo sljedeći odgovor:

“Po urađenoj projektnoj dokumentaciji za  izgradnju azila za pse i kontejnera za osoblje te vanjsko uređenje lokacije potrebno je cca 193.535,00 KM. Općinski načelnik je zaključkom obavezao Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj da realizuje 105.000,00 KM, koliko je u ovoj godini planirano u budžetu za ovu namjenu. Kako su sredstva nedostatna za kompletan projekat provedena je javna nabavka za I fazu radova, tj za zemljane radove uz napomenu da se radi o velikim količinama zemljanih radova.Međutim u postupku javne nabavke čak i poslije provedene E-aukcije najniža ponuda bila je  skoro duplo veća od obezbjeđenih sredstava tako da smo, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, poništili postupak javne nabavke. Obratili smo se Načelniku za obezbjeđenje dodatnih sredstava ali nismo dobili pozitivan odgovor tako da nismo ponavljali postupak javne nabavke”, za kakanjinfo.com su izjavili iz Zavoda.

Aldin Šljivo – Neophodno stvari vratiti na početak i racionalno krenuti u ovaj projekat

Vezano za naš upit a kako bi objektivno informisali javnost o projektu “azil za pse u Kaknju”, odgovor smo dobili i od načelnika Aldina Šljive u kojem se navodi: “Kako bi odgovor bio jasniji pokušat ću detaljnije obrazložiti: Tačno je da sam od početka svog mandata insistirao da se izgradi azil za pse u Kaknju čija priča je započeta mnogo prije.
S tim u vezi u budžetu Općine planirali smo sredstva u iznosu od 80.000KM za 2020.godinu, te smo sa istim projektom aplicirali na druge izvore finanansiranja i uspjeli preko Kantona osigurati dodatnih 25.000KM (još u 2019.godini, a očekivali smo i novih 50.000KM u 2020.godini do čije realizacije nije došlo).
Prvobitno (Odlukom OV iz 2017.) JP Vodokom Kakanj je bilo zaduženo za izgradnju i upravljanje azilom za pse u Kaknju. U 2018.godini po nalogu JP Vodokom urađen je projekat azila u vrijednosti od 9.800KM, a isti bi se trebao graditi u blizini gradske deponije u Kaknju.
Obzirom da do kraja 2019.godine nisu poduzeti nikakvi koraci odlučili smo se da početkom tekuće 2020.godine zadužimo Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj za izgradnju azila pa uređenom projektu čija je vrijednost navedena u odgovoru Zavoda (cca 200.000KM). Iako lično smatram da je vrijednost projekta za izgradnju azila od cca 200.000KM precijenjena, zadužili smo Zavod da obezbijeđenih 105.000KM u budžetu Općine realiziraju po fazama kako je to moguće. Nakon što je struka izašla na teren ustanovili su da je teren za koji je predviđena izgradnja azila neuslovan i da će značajna sredstva biti utrošena na vanjsko uređenje same lokacije što dovodi do činjenice da su projekat i sama lokacija u startu pogrešno određeni, a što je potvrđeno i kroz javne nabavke koje su pokazale da je potrebno značajno više sredstava od cca 200.000KM za izgradnju azila na pomenutoj lokaciji.
Smatram da su to prevelika sredstva da bi se napravilo prihvatilište za pse od 50 boksova, te da je neophodno stvari vratiti na početak i racionalno krenuti u ovaj projekat, te odrediti drugu lokaciju i novi projekat čija će izgradnja biti, ubijeđen sam, jeftinija i efektivnija od postojeće.
Vjerovatno postoji strah od upravljanja ovim projektom, koji proizlazi iz iskustva drugih Općine, pa se i sama izgradnja prolongirala na više godina, a za što smatram da nema opravdanje” – za kakanjinfo izjavio je Aldin Šljivo.