Objavljena knjiga „Slovenci u Kaknju – promotori zapadnjačke kulture”

knjigaomot-660x330

U okviru projekta “Strategija kulture politike ZDK”  kojeg je podržala Općina Kakanj Gradska biblioteka Kakanj je ovih dana objavila knjigu  „Slovenci u Kaknju – promotori zapadnjačke kulture“.

knjigaomotAutor knjige  Raif Čehajić, je nakon niza istraživačko-dokumentacionih radionica koje je provela Gradska biblioteka Kakanj, prezentirao historiju kakanjskih Slovenaca, od njihovog dolaska u grad i osnivanja slovenačkog udruženja do predstavljanja najpoznatijih porodica.

U Predgovoru knjige Senad N. Čišija, direktor Gradske biblioteke Kakanj, piše o važnosti i značaju ovog projekta pokrenutog u povodu 25 godina postojanja Udruženja građana slovenskog porijekla Kakanj, te naglašava kako su Slovenci ostavili neizbrisiv trag u historiji Kaknja, dok u pogovoru urednik publikacije Hamza Frljak ističe da je ova knjiga svojevrsni spomenik Slovencima u Kaknju.

Akademik Juraj Martinović, jedan od recenzenata, smatra da „u jezgrovitim i naizgled objektivno distanciranim  prikazima pojedinačnih sudbina autor Raif Čehajić uspijeva dočarati širu sliku društvenog života u ovom bosanskom rudarskom gradu, dokumentiranu predloženim fotosima“, dok drugi recenzent prof. dr. Esad Delibašić knjigu smatra važnom s aspekta nacionalnog identiteta Slovenaca, te kaže: „Pitanje identiteta je jedno od najaktuelnijih i najintrigantnijih pitanja savremenog svijeta… Raif Čehajić elaborira „dolazak“ građana slovenačke nacionalnosti u Kakanj iz aspekta interkulturalne komunikacije, odnosno plodotvorne identitetske interakcije u procesu konstituiranja identiteta.“

U knjizi je ispričana životna priča 26 slovenačkih familija poput Adamčića, Bajca, Bloudeka, Jenki, Lapajnea, Majera, Mohoriča, Martića, Pirca, Špringera, Traupa, Tvrtkovića, Zakušeka, Zudera i dr.

Knjiga se može kupiti u Gradskoj biblioteci Kakanj, svakog radnog dana, a cijena knjige je 10 KM.