Općinski načelnik Aldin Šljivo prelistao rukopis pripremljene monografije o FK Rudar Kakanj

O sadržaju monografije, o tome kako se radilo i šta još treba uraditi načelnika Općine Kakanj, Aldina Šljivu, upoznao jedan od autora i urednika knjige Adib Zekić

Značajan broj programskih sadržaja koji su bili planirani za obilježavanje stogodišnjice Fudbalskog kluba Rudar, nije mogao biti organizovan. Ostaće zapisano da su navijači u okviru Kakanjskih dana spektakularno obilježili stogodišnjicu, a u to vrijeme Programom obilježavanja bila je planirana revijalna utakmica između Rudara i Reprezentacije BiH, koja zbog pandemije corona virusa nije mogla biti održana. Ambiciozan i bogat program stogodišnjice, pored ostalog, predvidio je i pripremu knjige, monografije o stotinu godina Rudara.

Prikupljanje arhivske građe u redakcijama sportskih izdanja s prostora bivše Jugoslavije i u domaćim institucijama: muzejima, bibliotekama i arhivima također je bilo otežano. Uz pomoć bivših i sadašnjih igrača, članova njihovih porodica sa svih strana svijeta, navijača Rudara i lica koja profesionalno rade u kakanjskom Muzeju, prikupljen je značajn broj dokumenata, fotografija i novinskih tekstova. U tom smislu nesebičnu pomoć, imali su urednici i autori ovog djela, Mato Komšo i Adib Zekić, uključujući i ljude sa prostora ex-Jugoslavije koji se profesionalno ali i iz hobija bave istorijiom nogometa na južnoslavenskim prostorima.

Niko od njih neće biti zaboravljen i biće upisan u Monografiji kao prijatelj Fudbalskog kluba Rudar koji je pomogao da nastane ovo značajno djelo.

monografijaprelom4


Stranice iz Monografije u pripremi, kojima počinje sadržaj o sezoni 1960/1961.

Općinski načelnik Aldin Šljivo, u svojstvu predsjednika Organizacionog odbora za obilježavanje Rudarevog jubileja, primio je jednog od autora, Adiba Zekića, kako bi se upoznao o do sada urađenom i o preostalim poslovima na pripremi, štampanju i izdavanju monografije.

Tokom razgovora prezentirano je oko pet stotiona stranica urađenog materijala. Knjiga je sadržajno podjeljena u 12 poglavlja. Deset poglavlja se odnosi na rad Kluba kroz deset decenija, jedno poglavlje je posvećeno navijačima i jedno poglavlje omladinskim selekcijama.

monografijaprelom3


Stranice iz Monografije u pripremi, na kojima je dio sadržaja iz sezone 1961/1962, kada je Rudar osvajanjem prvog mjesta u Međuzoni postao drugoligaš

Nakon prelistavanja i upoznavanja sa sadržajem urađenog posla, načelnik Šljivo je čestitao autorima i svim saradnicima, kazavši:

– Mislio sam da je urađeno manje posla. Ovo što sam vidio za mene predstavlja upoznavanje ne samo sa istorijom fudbalskog kluba već upoznavanje sa dijelom istorije Kaknja. Rudar i Kakanj su neraskidivo povezani cijelo jedno stoljeće i to se u sadržaju kojeg sam pregledao nedvojbeno vidi.

Autor koncepta za izradu monografije i dijela tekstova, Adib Zekić, upoznao je Načelnika da za kompletiranje i provjeru činjenica vezanih za period od 1930, do 1952. godine nije bilo dovoljno vremena, a bila bi šteta djelo objaviti nepotpuno. U tom smislu dogovoreno je da je puno važnije monografiju kompletirati i objaviti sa sadržajima za koje treba još autorskog i istraživačkog rada.

monografijaprelom1


Stranice iz Monografije u pripremi, na kojima su detalji iz KUP utakmice Rudar – OFK Beograd iz decembra 1961. godine

Ocjenjeno je da u ovoj nogometnoj sezoni, treba završiti i objaviti knjigu, a da na samom kraju knjige, posebno mjesto ima sadašnja generacija svih igrača Rudara, jer su oni savremenici i sudionici posljednje sezone u stotinu godina Rudara. Pored toga dobro im ide u prvenstvu i zaslužuju da za odricanja na koja su spremni i koja čine prema Klubu to i zaslužuju.