Govor Aldina Šljive – Svaki program SDA Kakanj na kraju mandata ima rezime urađenog i kontinuitet

Lokalni izbori 2020 Kakanj – Izborni program “Kakanj na prvom mjestu” Aldin Šljivo – nosilac liste (SDA) za Općinsko vijeće Kakanj

ALDIN ŠLJIVO Rođen 30. novembra 1987. godine.

Završio je Ekonomski fakultet u Zenici, te 2010.godine stekao zvanje diplomirani ekonimist. Radni angažman: GTUD „DEELA“d.o.o Kakanj (2011-2013), JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj (2014), direktor JU Kulturno-sportski centar Kakanj (2015-2018), aktuelni načelnik Općine Kakanj (2018-2020)

Politički angažman: Općinski vijećnik u Kaknju (2012-2016 i 2016-2018), predsjednik Asocijacije mladih SDA Kakanj (2013-2015), predsjednik Kantonalnog odbora Asocijacije mladih SDA ZDK (2015-2017), podpredsjednik SDA Kakanj (2016-2018), član Izvršnog odbora SDA Kakanj od 2013.godine do danas.

Obnašao je funkciju predsjednika Odbojkaškog kluba “Kakanj 78” (2016-2018). Član je Lovačkog društva „SRNDAĆ“ Kakanj i Moto kluba „RORA“ Kakanj. Neoženjen