Rizah Haračić (SBB) – Naša je obaveza da pravimo ove dokumente kao što je LAP

Vijeće je usvojilo Odluku o donošenju LAP za zaštitu djece i mladih na području općine Kakanj sa 21 glasom za, bez glasova protiv i 3 uzdržana.Projekat za cilj ima da kroz set intervencija na lokalnom nivou.

O tome je komentarisao i vijećnik Rizah Haraćić – “Lokalni akcioni plan je dobar način prevencije. Naša obaveza je da pravimo ove dokumente,a ispravio bi kolegu da to nisu samo Romi kao delikventi”.

Vijeće je usvojilo Odluku o donošenju LAP za zaštitu djece i mladih na području općine Kakanj sa 21 glasom za, bez glasova protiv i 3 uzdržana.Projekat za cilj ima da kroz set intervencija na lokalnom nivou. O tome je komentarisao i vijećnik Rizah Haraćić – "Lokalni akcioni plan je dobar način prevencije. Naša obaveza je da pravimo ove dokumente,a ispravio bi kolegu da to nisu samo Romi kao delikventi".

Posted by Kakanj Info on Saturday, March 2, 2019