Zaživila inicijativa Medihe Mamela: U Kaknju angažovan logoped uz podršku Općine Kakanj, uključeno 12 djece

Mediha Mamela je na 23.sjednici OV Kakanj u 2022.godini pokrenula inicijativu da se razmotri mogućnost odobravanja i dodjele finansijskih sredstava za angažman logopeda. Predlažila je da se logoped angažuje preko Fondacije „Muharem Berbić“ sa čijim predstavnicima je obavljen inicijalni razgovor, a iz razloga što Fondacija već radi sa djecom kojima je potrebna usluga logopeda.

Kako je navela za realizaciju inicijative je potrebno obezbjediti finansijska sredstva od cca 700,00 KM na mjesečnom nivou (naknada za rad logopeda, didaktički materijal, grafomotoričke vježbanke i dr.), a sve kako bi se pomoglo roditeljima koji zbog nedostatka logopeda na području općine moraju tražiti usluge logopeda u susjednim općinama i gradovima.

Kako saznajemo nakon inicijative Mamela Medihe koju je podržala Općina Kakanj sa 8.000 KM u Kaknju je od januara logoped krenuo sa radom a za sada je u rad uključeno 12 djece dok je 25 na listi čekanja. Roditelji dodatno sufinansiraju rad sa 20.00 KM a osim toga ovo je i pilot projekat za koji je potrebno još sredstava kako bi se i svi drugi uključili. Potez vrijedan pažnje koji je ugledao svjetlo dana.