Amna Begić – “Dekorativna eko lampa” osvojila prvo mjesto u EKO projektu „Informiraj, educiraj, recikliraj, profitiraj“ – OKC KAKANJ

AMNA BEGIĆ IZ O.Š. „MULA MUSTAFA BAŠESKIJA“ KAKANJ – OSVOJENO PRVO ( I ) MJESTO

Izložba različitih predmeta izrađenih od ranije korištenih materijala i druženje djece bili su zadnja faza realizacije projekta “Informiraj, educiraj, recikliraj, profitiraj” koji se realizirao 2021.godine.

Nakon što su u osnovnim školama „Mula Mustafa Bašeskija“ i „15. April“ Doboj za učenike koji pohađaju ekološku sekciju te za stariju grupu djece obdaništa „Mladost“ održane radionice na temu razvrstavanja otpada i njegovog pravilnog zbrinjavanja, djeca su imala zadatak izraditi predmete od recikliranih materijala. Među mnoštvom kreativnih radova, izabrana su i nagrađena tri najbolja.

Tokom svih ovih časova Ekološke sekcije i projekta „Informiraj, educiraj, recikliraj, profitiraj 2021.“ Naučila sam mnogo o recikliranju. Reciklažom ne pomažemo samo prirodi, pomažemo i očuvanju
ljudskog zdravlja. Zlato, bakar, plastika, staklo, platina, titanijum, paladijum, cink i srebro- samo su
neki od vrijednih materijala koje se koriste za izradu računara, telefona, kuhinjskih aparata i drugih
aparata za domaćinstvo. Kada ovi uređaji dotraju najbolje ih je reciklirati.

Amna Begić – “Dekorativna eko lampa” osvojila prvo mjesto u EKO projektu „Informiraj, educiraj, recikliraj, profitiraj“

Ja sam, u cilju da recikliram dvije plastične boce odlučila napraviti „Dekorativnu eko lampu“. Odrezala sam dno od dvije boce, te jednu zalijepila u drugu. Kako bi stajala, dno jedne sam zalijepila na vrh boce. Od kraja do sredine flaše izrezala sam sam tanke trake. Na njih sam zalijepila kuglice od papira. Završivši to unutra sam stavila lampice. Sa ovim eko projektom Udruženja “Omladinski kulturni centar KAKANJ” sam osvojila 1. mjesto što me podstaklo da se bavim kreativnim radom.

 Projekat “Informiraj, educiraj, recikliraj, profitiraj” implementiralo je Udruženje “Omladinski kulturni centar Kakanj”, sa namjerom da radi na povećanju ekološke svijesti, naročito kod mladih, pouči ih o benefitima odvajanja otpada i reciklaže te animira građane da i sami u praksi počnu primjenjivati ova rješenja koja direktno doprinose zaštiti okoliša.

Prema riječima predsjednika OKC Kakanj, Hamida Hadžića, cilj projekta bio je kroz provedbu različitih obrazovih aktivnosti o održivom upravljanju otpadom educirati i potaknuti prvenstveno djecu, učenike i mlade da i sami recikliraju otpad čime će doprinijeti očuvanju prirode.

U dvorišta obrazovnih ustanova koje su učestvovale u projektu “Informiraj, educiraj, recikliraj, profitiraj” instalirane su kante za reciklažu kako bi djeca i učenici nastavili sa praksom odvajanja otpada. Pored praktičnih radionica, u okviru ovog Projekta vršena je i identifikacija divljih deponija na područuju općine Kakanj. Na ovaj način mapirano je preko 200 nelegalni odlagališta smeća što će doprinijeti kreiranju planova o njihovom uklanjanju.

Kompletnu realizaciju ovog projekta finansirala je Općina Kakanj putem javnog poziva za sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite okoliša, a podršku projektu dala je Tvornica cementa Kakanj.

TVORNICA CEMENTA KAKANJ – PRIJATELJ EKO PROJEKTA

Kakanjinfo.com