EKO projekti – Elektronski otpad odvoji i prirodu osvoji

Centara za ekologiju i održivi razvoj Kakanj najavljuje organizovano prikupljanje elektronskog otpada, kroz realizaciju projekta kojeg implementira zajedno sa Regionalnim programom lokalne demokratije na zapadnom Balkanu RELOAD UNDP i Općinom Kakanj, a kojeg finansira Europska unija.

Za ove namjene će biti obezbjeđeni namjenski kontejneri koji će biti uskoro postavljeni od lokalnog preduzeća „Vodokom“ na predviđene lokacije, a u svim osnovnim i srednjim školama će biti također namjenske kante i palete za deponovanje istog i za sitne kućanske aparate.

“Molimo građane, kada budu instalirani kontejneri u našem gradu da se uključe u ove aktivnosti prikupljanja i zbrinjavanja otpada, kako taj isti otpad ne bi završio na deponijama, u prirodi ili u kontejnerima koji nisu predviđeni za te namjene”, kaže se u saopštenju iz Centara za ekologiju i održivi razvoj Kakanj, kojeg u cijelosti možete pročitati klikom na:

C.E.K.O.R OTPAD