FTV: U emisiji “Zelena panorama” emitiran prilog  iz Kaknja “Dani polja kukuruza” 

370_20130217134559_zelenba_panorama

U emisiji “Zelena panorama” koju je Federalna televizija emitirala 23.oktobra 2016.godine emitiran je i prilog sa manifestacije “Dani polja kukuruza” koja je nedavno održana u Kaknju, na području naselja Bijele Vode.

Prilog pogledajte ovdje (od 12:30):

https://youtu.be/6yXH66nCXeA