Građani Kaknja šaljite nam prijedloge za Kakanjske dane 2021- kreirajmo zajedno program

Želimo ponuditi novitete i ove godine, zato imate jedinstvenu priliku da i sami kreirate program KD. Učinimo zajedno da naš grad oživi!

Želimo da ukrasimo ljeto sa aktivnostima za sve generacije.

Prije nego Organizacioni odbor KD kreira i odobri program voljeli bismo čuti mišljenje naših sugrađana.

Pišite nam prijedloge, napišite šta biste voljeli vidjeti za vrijeme trajanja Kulturno-sportske manifestacije, koje sadržaje ili aktivnosti.

Pišite nam i nove lokacije na kojima mislite da bi trebalo da organizujemo aktivnost. Koje sportske aktivnosti da organizujemo?

Šta je po vašem mišljenju trenutno najatraktivnije, a da biste voljeli da bude u našem gradu.

Koje aktivnosti ili radionice iz Muzeja Kaknja očekujete?

Koje kulturne sadržaje biste voljeli ove godine?

Završene idejne projekte sa finansijskom kontrukcijom dostaviti lično u prostorije JU KSC Kakanj ili poslati na službenu e-mail adresu [email protected]!